"Navrhli jsme přijetí proto, abychom urychlili zateplení a energetickou rehabilitaci městských budov. Tak, abychom zbytečně neplýtvali energiemi. Další navrhované akce budou kryty dotacemi. Třetí částí akcí jsou ty, které budeme muset nezbytně provést bez ohledu na dotace," uvedl primátor Jiří Anděl (ANO). Z úvěru by mělo být financováno například vybudování fotovoltaických elektráren na školkách a školách v ulici Na Pěšině, v Klostermannově ulici, v Rakovnické nebo Vrchlického ulici. Fotovoltaické panely by pak měly být také na zimním stadionu nebo magistrátu. Modernizované učebny by pak měly být ve školách například na Máchově náměstí nebo Vrchlického ulici. Počítá se také se zateplením školy v Boleticích nebo rekonstrukcí Dlouhé jízdy a saly terreny v Růžové zahradě.

Splácet by mělo město začít v roce 2026 a poslední splátku by mělo poslat na konci roku 2033. Velkou část úvěru by měly uhradit dotace na jednotlivé naplánované investice, dohromady radnice počítá s tím, že by z dotací zaplatila přibližně 190 milionů korun. Financování další části pak město předpokládá především z úspor na energiích.

Některým opozičním zastupitelům se nelíbila výše úvěru, doba splácení nebo některé projekty, které mají být z úvěru financovány. "Finanční výbor doporučil vzít si úvěr do výše 250 milionů. Opravdu se chceme zadlužit až do výše 400 milionů? Určitě považuji za smysluplné financovat úvěrem ty projekty, které přinesou úspory. Bohužel jsme se nedozvěděli, jak velké ty úspory budou," řekl zastupitel Martin Kubš (ODS). Ten se zároveň také obává o schopnost města splácet úvěr. Již nyní totiž splácí jiný úvěr, který hradí z úspor z předchozích let, nikoliv z provozního salda. Tedy tak, jak by mělo.