Propad příjmů Děčína, v budoucnu spojený se splátkami úvěrů, vyšší inflací a vyššími nároky na sociální služby a dalšími výdaji, potenciálně snižuje finanční možnosti města oproti současné době o desítky milionů.

„To samozřejmě znamená, že není moc možné počítat s nějakými dalšími rozvojovými projekty města v budoucnu, bez nutnosti zvýšit místní daně, znovu zavést poplatky za odpad, osekat přehnané dotační programy a omezit některé dotace. Do toho se samozřejmě nikomu nechce,“ komentoval současnou situaci děčínský zastupitel Vlastmil Pažourek. Dodal, že jeho osobní dojem je, že se stále zastupitelé i magistrát chovají, jako by se nic nedělo. Radost z úspěchu města ze získání evropských peněz na projekt IPRM se u něj tak ve velké míře vytrácí.

Loni s přebytkem

„Hospodaření města Děčín skončilo v roce 2008 s účetním přebytkem více jak 107 milionů korun. Na počátku tohoto roku mělo vytvořenu rezervu v objemu více jak 102 milionů korun, z níž 40 milionů již použilo na rezervu na očekávaný propad daňových příjmů a zbývajících zhruba 62 milionů směřovalo do rozvojových záležitostí města jako například rekonstrukce mostu Březiny, demolice objektu Atlantik, oprava fasády a výměna oken jihozápadní části zámku, výměna střešní krytiny na zámku, rozšíření parkování na sídlišti Březiny, digitalizace kina Sněžník, výkup objektu v Křešicích pro sociální účely a dalších,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarová. Podotkla také, že vzhledem k tomu, že město Děčín má již vytvořenu významnou rezervu na propad daňových příjmů, nepřistoupilo prozatím k restrikci některých výdajů.

„Výše daně z nemovitosti zůstává stále stejná. Město nepočítá ani se znovuzavedením poplatku za svoz komunálního odpadu,“ dodala Romana Silvarová.

Sinko: Špatná informovanost

Zastupitel města Pavel Sinko se domnívá, že mnohé obavy, které ohledně vývoje hospodaření města a jeho investičním záměrům, mezi zastupiteli panují, by se daly rozptýlit lepší informovaností: „Mezi vedením magistrátu a hlavně opozičními zastupiteli, neprobíhá komunikace tak, jak by měla. Často nemáme informace, které by pro naše rozhodování byly potřebné. Naopak přímo s úředníky města se spolupracuje velmi dobře.“ zdůraznil, že mu výrazně chybí semináře, na kterých by zastupitelé s vedením města mohli jednotlivé problémy probrat. O dalším postupu, jak řešit propad svých příjmů, se bude město rozhodovat po nejvýznamnějším inkasu daní v červenci.

„Pak bude navrhovat další opatření. Do této doby budou každý rozpočtově neplánovaný příjem, překročení rozpočtovaných příjmů nebo jiné volné zdroje převáděny na navýšení rezervy na propad daní. Na základě propočtu aktualizovaného výhledu a samozřejmě s ohledem na další vývoj ekonomiky státu lze předpokládat možné volné zdroje na realizaci dalších záměrů města až v roce 2011,“ uzavřela Romana Silvarová.