Ani po třech letech od dokončení sedmapadesáti bytových jednotek v Tržní ulici neskončil spor mezi městem Děčínem coby investorem domu a místní stavební firmou PSD. Ta byla zhotovitelem zakázky a soudní žalobou se po městu domáhá zaplacení více než dvanácti milionů korun.

„Jde především o úhradu víceprací , které tam bylo třeba udělat. Dále nám investor nezaplatil skoro čtyřmilionovou částku kvůli tomu, že jsme zakázku nedokončili v dohodnutém termínu. Proto jsme město Děčín zažalovali u soudu a ten rozhodl ve prospěch naší firmy,“ vysvětlil jednatel a majitel děčínské stavební společnosti PSD Petr Trabalka.

Děčín se ale proti rozsudku ústeckého krajského soudu odvolal.

„Souhlas s tím postupem vyjádřila i rada města a s jejím stanoviskem jsem seznámil také zastupitele,“ uvedl děčínský primátor Vladislav Raška. Dodal, že se jedná o částku osm milionů a pět set čtyřicet pět tisíc korun.

Město se proti rozsudku odvolalo prý hlavně proto, že s firmou neuzavřelo na vykonání účtovaných víceprací dodatek smlouvy o zakázce.

„Není to o neochotě platit. Chceme, aby v odvolacím soudním řízení bylo jasně prokázáno, jestli fakturované práce nad rámec původní smlouvy byly nutné a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Také požadujeme prověření, zda tomuto rozsahu prací odpovídá účtování částka přes osm milionů,“ vysvětlil právní zástupce města Narcis Tomášek.

Bytový dům v Tržní ulici stavěla společnost PSD od konce roku 2002 do března roku 2005. Město do samotné výstavby investovalo ze svého rozpočtu zhruba čtyřicet milionů korun, dalších třiadvacet milionů přidal stát.

„Také ale nastalo období, kdy město nemělo na placení faktur peníze a hrozilo, že dojde k zastavení stavby,“ argumentoval Petr Trabalka . Kvůli čekání na úhradu provedených prací se prý jeho firma dostala do potíží, které si vynutily i podstatné zredukování počtu zaměstnanců.

„V té době jsme zaměstnávali stovku lidí, teď jich máme zhruba polovinu,“ dodal majitel společnosti PSD. Ta už dříve v Děčíně realizovala několik městských zakázek. Šlo například o rekonstrukci části městského divadla, útulek pro opuštěná zvířata, bytovky v Lodní, dostavbu komplexu v Myslbekově ulici a další stavby. Převážně to byly zakázky uzavírané ještě s předchozím vedením města před šesti a více roky.

Výstavbu obytného domu v Tržní prý provázely těžkosti od samotného počátku .

„Už při zakládání stavby se tam vyskytly problémy, se kterými projekt nepočítal. Platí to zejména o složitosti podloží, u kterého průzkumné vrty neodhalily jeho nestabilitu,“ poukázal Petr Trabalka na jednu z nutných víceprací, se kterou pak souvisely další zásahy.

Firma musela na zajištění potřebné stability domu použít kvalitnější beton i betonářskou výztuž s vyšší pevností oceli. Zvýšila se i spotřeba ocelových konstrukcí při budování zábradlí a teras. Šéf firmy PSD mimo jiné argumentoval také tím, že projekt vůbec nepamatoval na zajištění stability sousedního objektu na Teplické ulici, ke kterému bylo nutné postavit opěrné piloty.

„Projekt samozřejmě zabezpečení zmiňovaného objektu navrhoval, ale jinou technologií, než nakonec firma zvolila. Jak se dodavatel na těchto změnách dohodl s investorem, to nevím. V projektu jsem zajištění řešil s odborníkem a nějaké zpochybňování práce, kterou jsem odevzdal, mě dost uráží,“ reagoval autor projektu František Šafránek.

Vyžádané posudky soudních znalců hovoří ve prospěch firmy PSD.

„Veškeré vícepráce jsou zapsané ve stavebních denících stavby, byly odsouhlasené stavebním dozorem a schválené pověřeným pracovníkem investora,“ uvedl ve svém vyjádření soudní znalec v oboru ekonomiky staveb Jaromír Křížka.

Povinnost stanovenou soudem na uhrazení požadované sumy provází i penále z prodlení.

„Do této doby se částka vyšplhala na sedmnáct a půl milionu korun. Když se spor ještě nějakou dobu povleče, může to být i přes dvacet milionů, které nám město musí zaplatit,“ tvrdil Petr Trabalka s přesvědčením, že firma spor vyhraje.

Město Děčín bude v odvolacím řízení požadovat oponentní posudek jiného soudního znalce. „Budeme na tom trvat,“ prohlásil právní zástupce města Narcis Tomášek. (pes)