Statutární město Děčín má šanci zapojit se do sítě měst, kde funguje systém včasné intervence, který podstatným způsobem zefektivňuje práci všech institucí, které pracují s ohroženou mládeží. S možnostmi tohoto systému seznámili zástupci Ministerstva vnitra ČR na pondělní schůzce vedení města a zástupce okresního soudu, státního zastupitelství, děčínské policie a probační a mediační služby.

Systém včasné intervence stojí na třech pilířích, z nichž nejdůležitější je tým pro mládež, jehož úkolem je plánování projektů se zaměřením na děti a mládež. Výstupem celého systému jsou praktická opatření, které vystupují například v podobě nízkoprahových zařízení, legislativních opatření nebo různých programů pro práci s dětmi. Jádro pak tvoří informační systém, který sestává z programového vybavení, do kterého jednotlivé organizace a instituce vstupují se svými poznatky. Jeho cílem je rychlé předávání informací o spolupráce mezi institucemi.

„Systém už úspěšně funguje v několika městech České republiky. Pilotní projekt byl zahájen v Ostravě a postupně bude rozšiřován do všech měst. Cílem je pak vybudování systému, který nebude znamenat jen přenos dat, ale nastartuje intenzivní komunikaci a koordinaci jednotlivých resortů,“ uvedla ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Jitka Gjuričová.

Primátor města Vladislav Raška připomněl, že Děčín se programů prevence kriminality účastní již dvanáctým rokem a jednou z priorit jeho projektů je právě práce s mládeží. Projekty, které město Děčín pravidelně realizuje, by tak vhodně navázaly právě na systém včasné intervence. „Pokud dojde k zavedení systému, rád bych, aby se do něj zapojila i ostatní města na Děčínsku. V nejbližší době s nimi zahájíme jednání o možnostech spolupráce na realizaci tohoto dlouhodobého projektu,“ vysvětlil primátor.

Plánovaný systém zatím bude fungovat jen v rámci bývalého okresu, pokud se k němu připojí i ostatní obce s rozšířenou působností. „Určitě výrazně přispěje k tomu, aby se případná opatření směrem k ohroženým dětem realizovala co nejrychleji a tím pádem júčinně. Nicméně ten ideální efekt bude systém mít až ve chvíli, kdy bude fungovat centrálně v rámci celé republiky,“ dodal Horák.