Dlouhé čekání na přednost nebo jednotliví chodci. I to jsou podle odborníků Českého vysokého učení technického příčiny, proč se u nového kruhového objezdu u Lidlu tvoří kolony. Ty chce město spolu s experty odstranit pomocí stavebních úprav kruhového objezdu a semaforu pro chodce.

Ve špičce stojí v kolonách až stovky aut. Ve směru od Teplic zasahují až na autobusové nádraží, v opačném od Liberce končí až na Novém mostě. Děčínská radnice se těchto kolon chce zbavit. Přizvala proto opět ke spolupráci experty z ČVUT, kteří pracovali v minulosti na plánování objízdných tras během stavby Vilsnické spojky. Ty se osvědčily a během stavby k extrémním kolapsům nedocházelo. „Pro řešení podobných situací má ČVUT k dispozici mikrosimulační program, ve kterém je možné virtuálně namodelovat jakoukoli dopravní situaci. Díky této technice je možné zjišťovat faktory vedoucí ke komplikacím,“ vysvětlil děčínský radní Ondřej Smíšek, který zároveň pracuje právě na ČVUT.

Simulace chování řidičů

V dopravním modelu je možné sledovat a ovlivňovat chování jednotlivých řidičů a zjistit, co je k tomuto chování vede. To umožňuje změnit situaci tak, aby k problémům nedocházelo a doprava byla co nejvíce plynulá.

„Dopravní model byl kalibrován na základě kamerových záznamů tak, aby se každé virtuální auto v modelu chovalo přesně tak, jako by ho řídil skutečný řidič. Tento krok byl nejdůležitější, jelikož čím více se chování virtuálního řidiče blíží chování řidiče skutečného, tím přesnější a kvalitnější jsou výsledky,“ popsal Martin Scháno z dopravní fakulty ČVUT způsob, jakým program získává data pro simulaci.

Ilustrační foto
V Jílovém spadl z mostu opilý muž do potoka, při pádu se zranil

Z dat vyplynulo, že děčínští řidiči jezdí mnohem opatrněji, pomaleji, méně agresivně a při dávání přednosti v jízdě vyžadují mnohem větší prostor mezi vozidly na hlavní. To je problematické hlavně na vjezdu od Podmokelské ulice, kde ve špičce projede každou hodinu až 900 aut. „Problém však je, že přibližně 800 z nich odbočuje na Podmokelskou, takže jim řidiči na vjezdu nemusí dávat přednost,“ řekl Martin Scháno.

Podle odborníků může tento problém vyřešit pouze stavební úprava kruhového objezdu. Je totiž potřeba zvýšit vzdálenost mezi výjezdem a vjezdem tak, aby bylo řidičům na vjezdu jasné, že vozidlo jedoucí na okruhu odbočuje, tedy že mu nemusí dávat přednost. Podle simulace by pak tento problém zcela zmizel. Tyto úpravy se bude snažit město vyjednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, kterému silnice patří.

Semafor pro chodce

Výrazně jednodušší situace je ve směru od mostu, kde provoz brzdí jednotlivě přecházející chodci. Na tomto ramenu by měl pomoci semafor, který by chodce posílal přes silnici po skupinách.

Dětský den v Benešově nad Ploučnicí.
OBRAZEM: Benešovské děti si užily oslavy svého svátku

Srovnatelné dopravní problémy, případně ještě větší, jsou také na dalších místech Děčína. Kolony pravidelně vznikají i na kruhovém objezdu u pravobřežního sjezdu z Nového mostu. Například ve směru od centra na Staré Město auta ve špičce stávají až k Zámeckému rybníku, fronty jsou také přímo na mostě.

Při sjezdu z něj totiž řidiči musí dávat přednost autům jedoucím po Litoměřické ulici, která pokračuje dále na Velké Březno a Ústí nad Labem.