Pro správce vodní cesty je to významný krok při realizaci stavby. Naopak aktivisté bránící stavbě jezu tomu nepřikládají příliš velký význam.

„Schválení pronájmu ze strany města je určitě významným krokem. Dává jasný signál, že město stavbu podporuje. Každá uzavřená smlouva je pro nás krokem vpřed v přípravě realizace stavby,“ říká mluvčí Ředitelství vodních cest Václav Straka s tím, že jednání probíhají také s ostatními vlastníky pozemků v okolí plánované stavby. Celkem jich bude pro hladké zajištění stavy potřeba téměř tři sta.

„Jestliže ten jez chceme, tak musíme nějak reagovat. A my jsme neřekli, že bychom byli proti jeho výstavbě,“ doplnil Straku děčínský primátor František Pelant. Podle jeho slov se jedná o dočasný pronájem, který se v případě realizace změní v prodej.

Magistrát v současné době doplňuje potřebné podklady pro dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Se slovy o významném kroku ke stavbě plavebního stupně rozhodně nesouhlasí ekologové, kteří jsou proti výstavbě jezu.

„Nemyslíme si, že je to další krok ke stavbě jezů. EIA byla nyní vrácena k doplnění, jelikož obsahovala řadu chyb, takže smlouva na pronájem pozemků je zatím zbytečná nebo alespoň předčasná. Není totiž v tuto chvíli jasné, zda se například nezmění lokalizace jezu, jak tomu bylo u předešlé varianty,“ reaguje Kamil Repeš z ekologického sdružení Arnika.

Kolik stát za pronájem a případný prodej zaplatí, není v současné době jasné. Konečná cena se totiž bude odvíjet od toho, kdy se začne stavět.

„Cena za pronájem bude stanovena podle platného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR v době jejího uzavření. Nyní se uzavírá pouze smlouva o budoucí smlouvě, takže není možné říci přesnou sumu,“ dodal Straka.