Zastupitelé v Děčíně na svém letošním posledním řádném jednání neschválili rozpočet pro příští rok. Každoročně přitom rozpočet bez problémů prochází.

Vládnoucí koalice hnutí ANO, sdružení Náš Děčín a ČSSD postrádala při čtvrtečním jednání čtyři své zastupitele, minimálně ve dvou případech ze zdravotních důvodů. To se ukázalo při jednom z prvních hlasování jako rozhodující. Proti rozpočtu se totiž postavila celá opozice, koalice ale měla k dispozici jen deset hlasů. Další dva hlasy přidali komunisté, které zpravidla hlasují společně s koalicí. Ke schválení rozpočtu ale bylo potřeba, aby pro něj ruku zvedlo nejméně 14 zastupitelů. „Nelíbilo se mi především saldo rozpočtu. Doporučení na jeho výši, která zazněla i ve finančním výboru, jsou jiná. Tvůrce rozpočtu to nerespektoval,“ přiblížil opoziční zastupitel Petr Zdobinský (Piráti) hlavní námitku proti rozpočtu, který počítal se schodkem přes 100 milionů korun. Ten měl být pokryt z přebytku letošního rozpočtu a z úvěru.

Mnozí opoziční zastupitelé také mluví o nedostatku komunikace koalice s opozicí, podle nich je pracovní seminář na rozpočet zaměřený málo. „Konjunktura nebude donekonečna. Všichni víme, že se ekonomika už nyní ochlazuje a že bychom měli myslet na budoucnost, protože čím více projíme dnes, tím méně nám zbude do budoucna,“ dodal pirátský zastupitel.

Podle náměstka primátora Jiřího Anděla byl rozpočet sestaven zodpovědně. „Ctí veškeré zásady, které obecní rozpočet ctít má. Můžeme mít samozřejmě odlišný názor na jeho strukturu,“ řekl Anděl.

Poprvé v novodobé historii se stalo, že zastupitelstvo rozpočet nepřijalo. Pouze na konci roku 2014 se počítalo pro následující rok s provizoriem, nakonec se ale i tehdy podařilo rozpočet schválit.

Děčín se tak bude až do schválení rozpočtu řídit rozpočtovým provizoriem. To umožňuje každý měsíc čerpat jen část předchozího rozpočtu. Jak velkou, to je rozdílné pro jednotlivé položky. Není ale možné rozjíždět nové investiční akce nebo čerpat dotace. To by se týkalo také dotací města do sociální oblasti, sportu nebo kultury. „V návrhu rozpočtového provizoria bychom museli mít zapracovaná pravidla, jak se budeme chovat v otázce rozestavených staveb, čerpání dotací nebo jejich předfinancování. Toto vše totiž nezohledňuje jedna dvanáctina rozpočtu,“ vysvětlil Jiří Anděl.

Je možné, že se zastupitelé k rozpočtu vrátí ještě tento rok na mimořádném jednání. Podle informací z kuloárů by se tak mohlo stát ještě před vánočními svátky příští týden v pátek nebo 23. prosince. Před tímto jednáním by město rozpočet už znovu zveřejňovat nemuselo, podle zákona byl jeho návrh zveřejněn patnáct dní před čtvrtečním zasedáním. Řádné zasedání zastupitelstva by mělo být v únoru.

Zastupitelé ve čtvrtek neschválili ani novou výši poplatků za svoz odpadu, koalici chyběl jediný hlas. Podle navržené vyhlášky měli lidé začít platit od Nového roku 750 korun, doposud platí 500 korun. Poplatky Děčín zvyšoval naposledy před 15 lety. Po změně poplatku mělo město získat na svoz a likvidaci odpadů 33 milionů, letos je to o dvanáct milionů méně. Výdaje jsou pak v této oblasti více než čtyřicet milionů korun. Znamená to tak, že ke každé vybrané koruně musí město přihodit téměř další ze svého rozpočtu.