Spolupracují se strážníky při zajišťování pořádku. Na své okolí se snaží působit v rámci občanské autority.

Dobrovolníci, jichž by mělo přibývat, nejsou žádnou domobranou, jedná se o civilní osoby, které nemají žádné zvláštní pravomoci.

„Jejich působení by mělo být územně pokud možno velmi úzké. Ideálně bychom chtěli najít dobrovolníka či spolupracovníka v každém domě, kde řešíme problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Bohužel, stát nám v řešení problémů s nepřizpůsobivými lidmi nevychází příliš vstříc a je třeba improvizovat alespoň tímto způsobem," vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Zdůraznil, že v žádném případě nelze čekat radikální rychlé změny, po kterých veřejnost často volá. Nicméně dobrovolníci jsou dalším faktorem, který může situaci pomoci.

„Město je často terčem kritiky za současnou situaci, ale faktem je, že možností, jak záležitosti řešit v rámci města, mnoho není. Zákony z naší pozice změníme těžko, ale snažíme se vyvíjet maximální aktivitu v rámci toho, co nám současná legislativa dovoluje, případně nezakazuje," řekl ředitel.

Primátor města František Pelant zdůraznil, že město zapojení dobrovolníků nestojí téměř žádné peníze, s výjimkou několikasetkorunových nákladů na vesty s označením.

„V současné době je dobrovolníků dvanáct a jejich počet chceme postupně rozšiřovat. Zdůrazňuji, že se jedná o činnost dobrovolnou. My můžeme dobrovolníky požádat 
a doporučit jim, kde a na jaké lidi působit. Nelze jim ale nic přikázat, nejsou to naši zaměstnanci. Všichni ochotně pomáhají a této činnosti věnují značné množství času, což velmi oceňujeme. Věřím, že dobrá vůle věci změnit se bude dále rozšiřovat a přidají se další jedinci v dalších lokalitách. A jsem velmi rád, že se zapojili i členové resp. členky jedné z diskusních skupin, která se na internetu zabývá problémy Děčína. Praktickou spolupráci vždy vítáme a konstruktivní podněty řešíme," vysvětlil primátor.

Dobrovolníci zatím působí v Boleticích a na Starém Městě. Nyní je čeká povinné školení v oblasti legislativy, které zajišťují sami strážníci.

„Tito lidé skutečně nemají žádné zvláštní pravomoci, ale musí nutně znát některé záležitosti týkající se například nutné obrany nebo zadržení podezřelého ze spáchání trestného činu," dodal Marcel Horák.