Stanovisko děčínských zastupitelů bylo nutné k dalšímu projednávání vlivu stavby na životní prostředí EIA. To se dostalo na program děčínského zastupitelstva za uplynulých dvacet let již poněkolikáté, Děčín dlouhodobě vyjadřuje stavbě plavebního stupně svou podporu.

„Před zastupitelstvem jsem jednal s ředitelem Ředitelství vodních cest České republiky panem Skalickým. Podle jeho slov by se stavbou mělo začít nejpozději v roce 2015, hotovo by pak mělo být o tři roky později,“ řekl děčínský primátor František Pelant.

Rozhodnutí děčínských zastupitelů ale neznamená zelenou pro zahájení stavby plavebního stupně v Děčíně. Souhlasné stanovisko je pouze jednou ze součástí posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Konečné slovo, které rozhodne o osudu jezu, bude mít ministerstvo životního prostředí.

V minulosti provázela projednávání problematiky stavby plavebního stupně v Děčíně bouřlivá diskuze.

Tentokrát ale hlasovali děčínští zastupitelé v naprostém poklidu. Proti vydání souhlasu se stavbou se při hlasování postavili nakonec pouze tři zastupitelé z Volby pro město – Valdemar Grešík, Hynek Plachý a Šárka Zimová Dostálová.

Proti stavbě plavebního stupně bojují od samotného počátku některá ekologická sdružení, která hovoří především o tom, že dojde k zatopení poslední přirozené části toku Labe a ohrožení zde žijících vzácných druhů rostlin a živočichů. Kvůli nátlaku ekologů se podařilo během let snížit maximální hladinu vzdutí tak, že výstavba jezu v současné podobě ovlivní plavbu přibližně k Těchlovicím. Po dokončení jezu by měla být zajištěna splavnost Labe po téměř celý rok na ponoru 160 centimetrů.

V poslední navrhované variantě doplnila samotný jez také vodní elektrárna, která by měla pokrýt velkou část spotřeby Děčína.

„Jsme zas o krok dál ve schvalovacím procesu projektu jezu v Děčíně, nicméně je před námi ještě dlouhý kus cesty. Využijeme proto příležitosti a budeme komunikovat s veřejností a informovat o všech aspektech, které se k projektu jezu pojí,“ říká pověřený ředitel ŘVC Jan Skalický.

Od tohoto týdne také běží měsíční lhůta připomínkového řízení k doplněné dokumentaci EIA.

„Vyvěšením dokumentace na úřední desce Ústeckého kraje byla pro veřejnost odstartována možnost vyjádřit se k vlivům stavby na životní prostředí. Lidé a dotčené subjekty mohou podávat připomínky do 22. března, podněty pak posoudí Ministerstvo životního prostředí,“ uvedl mluvčí Ředitelství vodních cest Václav Straka.

„Především lidé, kterých se stavba reálně dotýká, jsou pro. To se promítá i do souhlasného postoje zastupitelstva, neboť si jsme vědomi, že spolu se splavněním řeky obrazně připlují i nová pracovní místa, dojde ke zkulturnění prostředí okolo řeky a zvýší se cestovní ruch,“ doplnil primátor František Pelant.