Město proto teď zpracovává jejich analýzu, k čemuž ho donutilo nebezpečí výpadku 120 milionů ve financování sociálních služeb v Ústeckém kraji z evropských fondů.

„Pokud dojde k tomu, že pro příští rok nebude zajištěno financování sociálních služeb prostřednictvím krajského úřadu, tak bude Děčínu chybět devět milionů,“ řekla náměstkyně děčínského primátora Hana Cermonová.

Město se chce proto připravit na nejhorší variantu, kdy peníze z evropských fondů dostanou stopku. Pak bude nutné některé služby omezit, nebo dokonce zrušit. S tím má pomoci právě analýza.

Ze svého Děčín přispívat nemůže. Městský rozpočet je totiž natolik napjatý, že podle vedení děčínského magistrátu celou chybějící částku jen těžko najde.
Během příštího týdne by měla být k dispozici kompletní data. Ta chce magistrát do konce května vyhodnotit.

„Napřed ale musíme mít jasno, co kdo komu poskytuje. Určitě je totiž rozdíl mezi 150 lidmi v terénní péči a dvaceti klienty ubytovanými například v azylovém domě,“ vysvětlila Cermonová.

Právě azylový dům pro matky s dětmi by měl být jednou ze služeb, jehož by se omezování služeb nemělo dotknout. Útočiště v něm nacházejí lidé, kteří jsou buď zcela bez prostředků, nebo – ne vlastní vinou – v krizové situaci. Podle údajů magistrátu zde v současné době žije téměř dvacet dětí s matkami.

„Pokud bychom nedokázali od 1. ledna příštího roku financovat azylový dům, tak nastane v Děčíně krizová situace. Stejná je situace také v případě ubytovny pro muže. Jestliže bude uzavřena, tak hrozí, že se do děčínských ulic dostanou další bezdomovci,“ je přesvědčena náměstkyně.

Kromě azylového domu jsou z evropských peněz financovány například domy na půli cesty pro lidi vracející se z vězení, sociální rehabilitace nebo podporované a chráněné bydlení pro zdravotně a mentálně postižené.

Pokud by byly tyto služby rušeny, hrozí hromadný návrat postižených do ústavů, je přesvědčena Cermonová. A za pravdu jí dávají i neziskovky.