Vzdělávání, koordinování práce městských architektů, pomoc s rozvojem většího území než jen jednotlivých měst nebo dohled nad krajskými architektonickými soutěžemi. Nejen to by měl mít v náplni práce krajský architekt, jehož zavedení navrhne v pondělí krajským zastupitelům děčínský aktivista Jan Štefan.

„Podle nás je právě architekt osobou, která propojuje různé zájmy a odbornosti, názory veřejnosti i expertů s úmyslem nastolování harmonie, příjemnosti, smysluplnosti a provázanosti,“ vysvětluje Jan Štefan z Děčínského fóra.

Štefan se ve svém návrhu opírá především o doporučení České komory architektů, která zřízení krajských architektů podporuje. Podle představ komory je jedním z hlavních úkolů krajského architekta koordinace městských architektů a vytvoření centra architektury. Zároveň by měl metodicky pomáhat stavebním úřadům, které svými rozhodnutími mění tváře měst. Kromě toho by měl mít na starosti také krajské architektonické soutěže.

„Jedním z důležitých momentů je obzvlášť v našem regionu práce s krajinou a podzemní vodou. Důlní činnost radikálně proměnila mnoho aspektů vnímání krajiny. Jedná se mimo jiné o rekultivační práce v okolí povrchových dolů, kde je třeba znovu cíleně budovat krajinu,“ připomíná děčínský městský architekt Ondřej Beneš, podle jehož názoru by bylo možné spolupracovat také s českými, ale i německými univerzitami.

Podobnou funkci zatím nemá žádný z krajů napříč celou republikou. Nejdále jsou v Moravskoslezském kraji, kde o zřízení krajského architekta vážně uvažují. Zda má šanci něco podobného projít v Ústeckém kraji, který by se tak stal průkopníkem, zatím není jisté. A to přesto, že Jan Štefan už o zřízení krajského architekta jednal s řadou krajských politiků.

„Myslím si, že městský architekt pomůže jak vzhledu města, tak i lidem, pokud se potřebují poradit. Pokud by fungoval na principu metodiky, koordinace a koncepce v rámci celého kraje, budu rozhodně pro,“ předesílá náměstek děčínské primátorky a krajský zastupitel Jiří Anděl.

Mezi zastánce městských i krajských architektů patří bývalý krajský zastupitel Jiří Řehák. „Tam, kde neexistuje koncepce rozvoje, tam „nepotřebují“ architekta. Výsledkem je potom zmatek a nekoncepčnost. Naopak města, ale i kraje, kde vědí, že žijí v cenném prostoru, nechávají odborné zásahy na architektovi,“ říká Řehák.