Zvýšenou péči nyní město věnuje přibližně třem desítkám domů v Děčíně, které se postupně rozpadají nebo jsou v nich i jiné problémy. Loupe se z nich omítka, chybí protipožární prvky nebo je ve špatném stavu elektroinstalace. „Technický stav řady bytových domů je tristní. Setkali jsme se už i s vypadanými kusy zdiva okolo oken a zcela zrezivělými rámy balkonových výplní,“ popsala stav nejproblematičtějších domů náměstkyně primátora Anna Lehká.

Svou pozornost magistrát věnuje budovám v Krátké ulici v Želenicích, v Májové ulici v Boleticích nebo na Ústecké v Rozbělesích. Kromě špatného technického stavu tato místa spojuje i to, že se jedná o lokality, kde žijí problémoví lidé a které důvěrně znají strážníci i policisté.

Tyto objekty dělají ostudu nejen danému místu, ale snižují i hodnotu okolních nemovitostí. „Některé procesy dané legislativou nám však neumožňují problémy řešit tak rychle, jak bychom si představovali. Významným zásahem byla nesporně i pandemie covidu. Až s ustupující epidemií se nám daří komplexněji spolupracovat i s dalšími státními institucemi, jako je například úřad práce a stavební úřad, který má v této oblasti značné pravomoci, jichž je nutné maximálně využít,“ nastínila další postup náměstkyně Lehká.

Ilustrační foto.
Děčín se chystá na velkou výměnu lamp, nových LED svítidel mají být tisíce

Jednou z povinností majitelů jakéhokoliv domu je udržovat je v dobrém stavu, který neohrožuje okolí. Pokud se tak děje, může mu opravy nařídit stavební úřad, který při nesplnění nařízení může udělit i pokuty. V krajním případě je možné nařídit demolici. Těchto pravomocí ale stavební úřady využívají poměrně zřídka.

Kromě tlaku na majitele se radnice věnuje také pomoci nájemníkům. V problémových lokalitách totiž bydlí i řada slušných lidí, kteří platí s ohledem na kvalitu bydlení i čtvrť velmi vysoké nájemné. „Tito lidé představují velmi zranitelnou skupinu osob, jež často neví, jak se proti postupu vlastníků nemovitostí bránit. Ve spolupráci s Českou advokátní komorou jim nabízíme bezplatné právní konzultace,“ dodala Lehká.

Právě na pomoc nájemníkům se zaměřují terénní sociální pracovníci společně se strážníky. „Naši strážníci obcházejí postupně všechny nájemníky ve vytipovaných nemovitostech. Předají jim dopis, vysvětlí vše potřebné včetně toho, na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc,“ doplnil ředitel městské policie Marcel Horák. Terénní pracovníci mohou pomoci nakontaktovat například sociální služby. Kromě rodin s dětmi se často jedná i o seniory, kteří v dané lokalitě bydlí desítky let už od doby, kdy ještě neměla tak špatnou pověst.