Dlouhé roky se sídliště v Březinách potýká s velkým nedostatkem parkovacích míst. Děčínský magistrát proto nechal zpracovat studii, která by parkování na sídlišti vyřešila. Lidé žijící 
v Březinách ale tuto studii na setkání s vedením města odmítli. Vyřešit situaci  na sídlišti na okraji Děčína by proto měla pomoci pracovní skupina, která po tomto setkání vznikla.

Co na to anketa?

Anketa, která probíhala v posledním květnovém týdnu, potvrdila výsledky Studie dopravního řešení sídliště Březiny. Detailní studii řešící nejen parkování, ale také celkovou revitalizaci sídliště, představil projektant Vladimír Budínský.

„Úkolem studie bylo vyhodnotit současnou dopravní situaci a výhledové možnosti při zajištění odstavení a parkování vozidel," řekl děčínský primátor František Pelant.

Při tvorbě studie byl ale projektant omezen tím, že mohl navrhovat pouze takové změny, které by byly provedeny na pozemcích v majetku města.

160 nových míst

V současné době je na sídlišti pouze 127 parkovacích míst. Projektant ve své studii navrhuje zvýšit počet míst na 286.

Se změnami parkování těsně souvisí také změny ploch určených pro relaxaci a odpočinek. Studie také řeší zajištění dostatečného prostoru pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Podle informací Děčínského deníku dokonce v minulosti nepřijeli na místo kvůli ucpaným ulicím záchranáři včas.

„V jednom z paneláků hořelo. Než sem přijeli záchranáři, pán se udusil," vzpomíná jedna z obyvatelek sídliště, která si ale nepřeje zveřejnit své jméno. Případ se prý stal asi před pěti lety.

„Studie navrhuje pět míst, kde mohou být umístěny houpačky, skluzavky a lavičky. Tato místa jsou navržena mimo frekventované komunikace," doplnil Pelant.

Studie odmítnuta

Diskuze, která na setkání lidí s vedením města proběhla, však ukázala, že obyvatelé sídliště studii nepřijali a jejich návrhy řešení byly velmi zdlouhavé a finančně náročné.

„Podle reakcí občanů je jasné, že je potřeba o studii ještě více diskutovat. Některé z návrhů by znamenaly odkupy pozemků od soukromých vlastníků, a tedy velkou finan-ční náročnost, na kterou město nemá prostředky," konstatoval Pelant.

Pracovníci magistrátu proto během následujících dní sezvou pracovní skupinu, ve které budou zastoupeni také obyvatelé sídliště.

„Pokud ovšem nenajdeme co nejrychleji vhodné řešení, nebudeme moci o dotaci požádat," dodal primátor města.

Revitalizaci březinského sídliště chce město financovat pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

Problémy Březin
- nedostatek parkovacích míst. 
V současné době je na sídlišti pouze necelých 130 parkovacích míst. Přitom v Březinách bydlí více než dva tisíce lidí, drtivá většina z nich právě v panelových domech. Lidé proto parkují i na nepovolených místech, často jsou ulice téměř neprůjezdné
- Březinami mají problém mnohdy projet i vozy integrovaného záchranného systému, obzvlášť velké hasičské Tatry

Revitalizace
- vybudovat přímo v sídlišti přibližně 160 nových parkovacích míst, nově by tak mělo být v Březinách k dispozici 286 parkovacích míst, částečné zjednosměrnění ulic
- instalace zpomalovacích kruhových polštářů umístěných na silnicích
- umístění herních prvků pro dětská hřiště mimo dosah frekventovaných komunikací – skluzavek, houpaček nebo laviček