Ten by měl nastavit dlouhodobou vizi dopravy ve městě. K jeho kvalitnímu zpracování je ale potřeba spolupráce obyvatel Děčína. Probíhá tak až do konce října dotazníkový průzkum. Dotazník k vyplnění je k nalezení na webu https://cawi.nms.cz/decin1. Dotazníkové šetření ukáže, jak se lidé pohybují po městě, a přinese důležitá data vedoucí ke zlepšení dopravy.