O dotaci mohou oddíly i jednotlivci žádat do 20. září, peníze jsou určené na akce a činnost ještě v letošním roce. „V souvislosti s rozvolněním je na místě podpořit aktivity sportovních klubů, spolků, tělovýchovných a tělocvičných jednot, sportovní život dětí a mládeže, jednotlivců a sportující veřejnosti ve městě,“ řekl náměstek děčínského primátora Martin Pošta.

„Věřím, že se nám díky tomuto navýšení podpory podaří sport ve městě opět restartovat a snížit dopady lockdownu na sportující mládež, a to zejména posílením náborů, tréninků, turnajů, soustředění a dalších sportovních aktivit,“ dodal Pošta.