Desítky milionů korun navíc na opravy silnic, chodníků a škol nebo peníze na opravu vrtu plaveckého areálu či novou rolbu pro zimní stadion. Děčínští zastupitelé přerozdělili celkem 173 milionů, které městu ležely nevyužité na účtech. Tedy částku převyšující součet rozpočtů například Jílového a Benešova nad Ploučnicí.

Ke konci roku mělo město na účtech více než 233 miliony korun, z toho už 60 milionů dali zastupitelé do rozpočtu na letošní rok. Zbývající peníze rozdělili na svém jednání minulý týden. „Děčín má vnitřní dluh na údržbě svého majetku 800 milionů korun. Proto by mne zajímalo, o kolik se touto změnou sníží?“ ptal se zastupitelů jeden z občanů města Petr Zdobinský.

„Silnice, chodníky, přechody a mosty obdrží na opravy a výstavbu navíc dalších téměř 40 milionů, na opravy a zateplování školních budov a jejich dovybavení je přidáno dalších téměř 15,5 milionu,“ vyjmenoval jen některé investice financované z přerozdělovaných peněz náměstek primátorky Jiří Anděl, který má na starosti finance.

Radnice chce letos například opravit silnici v Prostředním Žlebu, Zelenou ulici nebo přechod a silnice ve Dvořákově a v Kamenické ulici. „Vzhledem k tomu, jaké peníze jsme rozdělili, je zřejmé, že se postupně daří vnitřní dluh z minula odstraňovat. Na druhou stranu se objevují stále nové věci, které je potřeba vyřešit,“ řekla na zastupitelstvu primátorka Marie Blažková.

Děčínu se podařilo loni hospodařit s přebytkem více než 70 milionů korun. Peníze přinesly provozní úspory, vyšší výběr daní, ale také přesun některých investic. Ty nebylo možné loni z nejrůznějších důvodů stihnout, a tak je radnice přesunula do letoška. I díky tomu se mohou těšit na nové zahrady ve školkách v Boleticích nebo v Podmoklech, město se pustí do oprav škol na Jalůvčí nebo v Březinách.

Peníze ale poputují i do dalších městských příspěvkových organizací. Zoologická zahrada například získala osm milionů korun na výstavbu pavilonu opic. Zámek pak dostane další peníze na urychlení oprav střechy, která je ve špatném stavu. Celkem na památky poslali zastupitelé navíc 7,5 milionu korun.

Děčín z uspořených peněz bude investovat také do svých sportovišť. Téměř pět milionů bude stát v plaveckém areálu dokončení sanace vrtu termální vody, který hrozil zhroucením. Na více než čtyři miliony pak vyjde nová rolba na zimní stadion a technika pro fotbalový stadion.

FINANČNÍ REZERVA

Přesto zastupitelé neutratili všechny peníze, které jim z minulých let zbyly. „V rezervě města zůstává téměř 39 milionů korun nerozdělených – jednak pro finanční jistotu a nenadálé výdaje, jakými bývají například sanace nestabilních skal, havárie a poruchy, ale také pro možnost využít v průběhu roku třeba nabídky dotací, které nám mohou pomoci v realizaci nákladných projektů důležitých pro město,“ doplnil Jiří Anděl.

Po zapojení přebytků bude letošní rozpočet Děčína výrazně převyšovat jednu miliardu korun. Ještě před schválením totiž počítalo město v upraveném rozpočtu s výdaji 963 miliony korun.