Nejméně stovku úspěšných absolventů kurzů, deset zaměstnaných lidí a 25 nových živností. Takové cíle si dává Slunečnice v novém projektu, který má pomoci 
najít práci zdravotně postiženým lidem.

„U zdravotně postižených lidí je velký problém s tím, že si nevěří, že mohou něco dokázat. Bojí se, že nezvládnou všechny nástrahy podnikání, jako je vedení účetnictví.
A právě s tím jim mají pomoci naše kurzy, na kterých budou přednášet zkušení lidé s mnohaletou praxí," říká Šárka 
Zimová Dostálová ze Slunečnice.

Nejen postižení

Kromě zdravotně postižených mají podle odborníků poměrně velké problémy sehnat práci lidé starší padesáti let. A právě na tyto dvě skupiny se zaměřuje nový projekt Slunečnice financovaný z Evropského sociálního fondu.

Projekt by se měl rozběhnout v nejbližších týdnech. Slunečnice má již připravené setkání s klienty úřadu práce, kteří splňují alespoň jednu 
z podmínek projektu.

Hlásit se mohou samozřejmě zájemci přímo ve Slunečnici bez zprostředkování úřadem práce.

„Zájemci vyplní vstupní dotazník. Následně je pozveme na vstupní pohovor a šedesát úspěšných uchazečů bude postupně zařazeno do jednotlivých bloků kurzů," upřesnila Iveta Gattringerová, na kterou se mohou případní zájemci obracet.

Pomůže rekvalifikace

Následovat bude motivační 
a rekvalifikační program, ve kterém se bude účastníkům projektu věnovat nejen odbornice na individuální plány, ale i poradci zaměření na podnikatelské záměry a potřeby. Ti posoudí, zda má navrhovaný podnikatelský záměr šanci uspět na trhu.

Většina úspěšných absolventů tohoto programu by se totiž měla po skončení projektu pustit do podnikání, kterého se doposud z nejrůznějších důvodů báli. Podle představ Slunečnice by měli klienti obhájit tři desítky podnikatelských plánů a získat 
25 živnostenských oprávnění.

Inkubátor

Pomoci se novopečeným podnikatelům dostane i po získání živnostenského listu. Budou totiž moci využívat prostor Slunečnice v Hudečkově ulici nejen k administrativní práci, ale například i k pracovním schůzkám se zákazníky a dodavateli nebo k přípravě  svého podnikatelského záměru.

„Centrem podnikatelského inkubátoru bude velký společný sál vybavený připojením na internet. Bude možné si také půjčit notebooky. K dispozici bude i menší kancelář pro individuální jednání s klienty či dodavateli," říká  Zimová.

Kromě poradenství hrají 
v projektu významnou roli kmotři, kteří budou mít patronát nad každým podnikatelským záměrem.

„Jednotlivým účastníkům projektu by tak měli předat zkušenosti ze své praxe a dávat jim zpětnou vazbu k reálnosti a efektivitě zpracovávaného projektu," doplňuje Zimová.

Nejen živnost

Projekt ale počítá i s těmi, kteří projdou potřebnou rekvalifikací a nakonec se rozhodnou nepodnikat.
„Takovým účastníkům zprostředkujeme zkušební zaměstnání na tři až šest měsíců, kde především získají praktické zkušenosti. I v tomto případě je možné získat podporu, a to až do osmi tisíc měsíčně korun, počítá se i s kompenzací nákladů pro zaměstnavatele," říká o další části tohoto projektu Iveta Gattringerová.

To by mělo pomoci například lidem, kteří pracují se dřevem, ale nejsou vyučení truhláři.

Z celkových necelých šesti milionů je připraveno 1,6 milionu na podporu zřízení nových pracovních míst. Těch by mělo být deset a projekt je podpoří po dobu deseti měsíců šestnácti tisíci korunami měsíčně.

Projekt „Trojí efekt"
Nejnovější projekt děčínského občanského sdružení Slunečnice má za úkol pomáhat lidem se zdravotním postižením nebo starším padesáti let. Obě dvě skupiny mají totiž poměrně velké problémy sehnat práci. V projektu se budou jeho účastníci pod vedením odborníků na podnikání i zkušených podnikatelů věnovat přípravě podnikatelských záměrů a jejich uvedení v život. Šanci mají i ti, kteří se nakonec pro podnikání buď nerozhodnou, anebo nebude podnikání vhodné pro jejich povahové vlastnosti.
Jsou pro ně připravena tak zvaná zaměstnání na zkoušku, při kterých získají především praktické zkušenosti. Projekt počítá také s tím, že podpoří deset lidí z obou znevýhodněných skupin lidí při získání nového pracovního místa. Každé takové místo podpoří 16 tisíci měsíčně po dobu deseti měsíců. Celkem tak půjde na podporu nových pracovních míst 
u zaměstnavatelů téměř třetina celého rozpočtu projektu, na který
Slunečnice získala necelých šest milionů korun.