Přibližně dvousetmetrový úsek přístupové cesty k cyklostezce Ploučnice v Březinách se rozhodl opravit děčínský magistrát. Po opravě se stane součástí cyklostezky. Magistrát opravy vyjdou na více než 600 tisíc korun.

„Komunikace je již dlouhodobě ve špatném technickém stavu a v rámci realizace cyklostezky Ploučnická č. 15 musí být vedena trasa po této komunikaci k silnici II/262, protože se do doby realizace Ploučnické cyklostezky nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy s majitelem pozemků, přes něž vede cesta, po které měla být cyklostezka původně vedena," uvedla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

Právě kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům musí cyklostezka vést přibližně tři čtvrtě kilometru po silnici spojující Děčín s Benešovem nad Ploučnicí. Opravovaná cesta přivede cyklostezku zpět k řece Ploučnici.

Stav cesty se výrazně zhoršil v posledních měsících, kdy byla cesta využívána pro těžkou techniku při stavbě cyklostezky Ploučnice.
„Na zimu provede zhotovitel stezky drobné úpravy 
a v roce 2013 bude provedena oprava celého povrchu. Záměrně je plánována oprava této komunikace po realizaci stavby cyklostezky, aby nebyl nový povrch poškozen při její realizaci," vysvětluje Markéta Lakomá.
Opravy zhruba dvousetmetrového úseku budou hrazeny podle mluvčí magistrátu 
z městského rozpočtu.

„Drobné výspravy při realizaci cyklostezky Ploučnice zajišťuje dodavatel stavby. Následně v roce 2013 bude zajištěna celková oprava komunikace. Při té dojde na odstranění hlinitého nánosu z vozovky a krajnice, vyfrézování stávající vrstvy, spojovací 
postřik, vyrovnávky asfaltových povrchů, zřízení krajnic z broušenky, osazení svodidly, osazení příkopového žlabu, osazení betonových obrubníků, strojní pokládka asfaltového krytu ACO 8 o síle 
40 mm. Celková plocha opravované komunikace je 799 metrů čtverečních. Finanční prostředky nárokoval odbor místního hospodářství a majetku města do rozpočtu na rok 2013," vypočítává mluvčí ma-gistrátu Markéta Lakomá, čeho všeho se bude oprava cesty týkat.

Při opravě cesty odbočující od hlavní silnice na Benešov bude nutné počítat s místními dočasnými omezeními. Zhotovitel totiž získal povolení pro zvláštní užívání. Mluvčí Lakomá ale slíbila, že lidé 
i podnikatelé žijící v okolí stavby budou o případných komplikacích v dopravě včas informováni.

Stavbu cyklostezky Ploučnice hradí Ústecký kraj a svou cenou přibližně devíti milionů korun za jeden kilometr patří k nejdražším cyklo-stezkám v republice. Hotova by měla být během příštího roku a povede podél Ploučnice až na hranice Ústeckého a Libereckého kraje ve Starém Šachově.