Dvě stovky parkovacích míst a přibližně půlkilometrový úsek bynovské ulice Na Pěšině by měla mít již brzy pod dohledem kamer děčínská městská policie.

„Nová kamera dohlédne také do areálu místní základní školy nebo do některých míst horní části sídliště. Rádi bychom ji uvedli do provozu během letošního září," říká zástupce ředitele městské policie Tomáš Pavlík.

K rozšíření kamerového  systému sáhla městská policie po poměrně velkém množství podnětů. Bynovští si totiž stěžovali na vandaly a opilce. Ti se poměrně dost často vyřádili i v areálu základní školy, která se k žádosti o zřízení nového kamerového bodu také připojila. O kameru žádali také lidé ze sdružení vlastníků bytových jednotek v domě, na kterém bude kamera bezplatně umístěna.

Vybudování nového kamerového bodu by nemělo vyjít na více než 400 tisíc korun, z toho je dotace od ministerstva vnitra 285 tisíc korun. Cena je oproti jiným místům vyšší kvůli značné odlehlosti Bynova, kvůli které prodraží zřízení kamerového bodu především napojení na optickou síť zajišťující přenos obrazu do centrály městské police.

„Do Bynova umístíme moderní vysokorychlostní kameru s vysokým rozlišením a možností sledování okolí v rozsahu 360 stupňů. V současnosti je vypsané výběrové  řízení. Až po jeho vyhodnocení budeme znát konečnou cenu," přibližuje zástupce ředitele městské policie.

Podle zkušeností městské policie by právě nasazení nové kamery mělo výrazně snížit počet trestných činů.

„Umožní také nasazení našich strážníků v jiných částech Bynova, které prozatím pokryté kamerovým systémem nebudou. Rozhodně to neznamená, že by strážníci z této čtvrti po nainstalování kamery zmizeli," ujišťuje Pavlík.

V současné době provozuje městská policie v kamerovém systému patnáct kamer, ta bynovská bude mít pořadové číslo šestnáct. A rozhodně by neměla být poslední. Po několika měsících totiž městská policie vyhodnotí úspěšnost nové kamery.

„Zanalyzujeme si, kolik problémových situací kamera přímo odhalila a o kolik klesla trestná činnost ve sledované oblasti. Následně bychom rozšířili kamerový systém v Bynově o dvě další kamery tak, abychom měli pokrytou celou jeho centrální část včetně sjezdů na Teplickou ulici," dodal Tomáš Pavlík s tím, že některé kamery jsou do systému zařazené od samého počátku. Tedy již patnáct let 24 hodin denně za každého počasí.