„Mám radost z toho, že se nám daří každoročně zaujmout v rámci našeho kraje přední pozice. Účast v soutěži je pro nás důležitou zpětnou vazbou pro práci magistrátu a kvalitu služeb, které poskytuje,“ řekl primátor Jiří Anděl.

Města jsou hodnocena na základě více než sedmdesáti kritérií zaměřujících se na přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19.