Lidé musí zaplatit nejpozději do 2. prosince.

„Složenky na tuto splátku již byly Českou poštou rozeslány. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut 
v rozpisu SIPO na měsíc listopad. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou proto na termín splatnosti upozorňováni," řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.
Magistrát současně upozorňuje poplatníky – studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol 
a konzervatoří s dojezdovou vzdáleností nad 70 km, kteří mají úlevu na poplatku ve výši 50 procent, že nárok na tuto úlevu lze uznat pouze po předložení platného dokladu 
o řádném denním studiu.

„Tato potvrzení je nutno předat neprodleně oddělení správy daní a poplatků ekonomického odboru," upřesnila Lakomá.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou lidé obracet na pracovníky oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického na magistrátu na Mírovém náměstí, nebo na telefonní číslo 412 593 111.