Přístroj v děčínské nemocnici nejvíce využijí pro kolorektální chirurgii, kde je potřeba výsledku u onkologických pacientů, především u anastomóz, tedy spojení dvou volných částí orgánu po resekci jeho mezilehlé části s nádorem.

„Právě u anastomóz hrozí nejvíc komplikací. Aby se dobře zhojila, je nutné dostatečné prokrvení oblasti. A jedna z možností, jak prověřit prokrvení anastamózy, je ICG – indocyaninová zeleň. Jde o fluorescenční barvivo vpuštěné do krevního oběhu. My si na anastomózu, zjednodušeně řečeno posvítíme, a ona se zbarví se do zelena nebo do modra, podle toho, jakou vlnovou délku světla použijeme,“ vysvětlil primář děčínské chirurgie Jan Rejholec.

Díky novému přístroji se lékaři dostávají v zobrazení místa operace na vyšší úroveň. Nová laparoskopická sestava dává zobrazení 3D a rozlišení obrazu 4K, takže pro standardní postup operace mnohem lépe ukazuje. Navíc v režimu ICG umožňuje operovat. Starší režimy vyžadovaly zhasnout ostatní obraz, teď mají děčínští chirurgové normální světelný tok a zároveň je vidět zbarvení prokrvení.

Národní parky spustí kampaň upozorňující na nepořádek v krajině.
FOTO: Národní parky se plní odpadky, pomoci má kampaň

Přístroj k laparoskopickým výkonům již v Děčíně běžně využívají, zejména pro onkologické pacienty. Pomáhá i pro nepřehledné situace v místech jako jsou žlučové cesty, močovod a dokonce i při detekci příštítných tělísek u operace štítné žlázy.

Dodávka laparoskopické sestavy se 4K rozlišením od firmy RADIX za tři miliony korun byla realizována z projektu „Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o. z.“ v rámci 31. výzvy IROP (Integrovaný regionální operační program) – Zvýšení kvality návazné péče. Z celkové hodnoty bude poskytnuta dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.

Nová laparoskopická sestava umožňuje operatérům využívat nejmodernější zobrazovací technologie v jednom uceleném souboru vybavení a není potřeba ke speciálním zobrazovacím režimům jiný videořetězec, než ke standardnímu zobrazení ve viditelném spektru.
Speciálními zobrazovacími režimy v laparoskopii jsou spektrální zobrazení a zobrazení s použitím kontrastní látky zkratka NIR/ICG. Sestava má modulární koncepci videořetězce, kde základní kamerová jednotka je doplňována o moduly pro speciální zobrazení.
Unikátností věže je právě tato koncepce, protože u jiných výrobců by věž musela být vybavena dalšími kamerovými jednotkami, které spolu s dalším potřebným vybavení nabídnou stejná speciální zobrazení. Celý videořetězec generuje respektive zpracovává obraz v čistém 4K rozlišení. To znamená, že toto vysoké rozlišení není dopočítáváno z menšího rozlišení (tzv. provedení up-scalingu). Obraz v rozlišení 4K je jak při dvoudimenzionálním (2D), tak třídimenzionálním (3D) zobrazení, a to včetně použití speciálních zobrazovacích režimů, kterou jsou též dostupné při 4K rozlišení jak ve 2D, tak ve 3D.
To je právě naprosté unikum, kdy si operatér může aktivovat speciální zobrazovací režim i ve 3D a stále při rozlišení 4K. Speciálními režimy jsou „spektrální zobrazení“ a „fluorescenční (NIR/ICG) zobrazení“. Spektrální nebo také úzkospásmové zobrazení využívá biofyzikálního jevu spektrální absorpce světla hemoglobinem.
Fluorescenční (NIR/ICG) zobrazení - zkráceně ICG zobrazení - pro své fungování vyžaduje podání kontrastní látky do krevního oběhu pacienta a tou je indocyaninová zeleň (indocyanine green = ICG), která vyvolává fluorescenci po nasvícení světlem zářícím také v blízkém infračerveném spektru (near infrared = NIR).
Tato technologie vyžaduje speciální úpravu optiky (laparoskopu), kamerové hlavy, kamerové jednotky i světelného zdroje a světlovodného kabelu, aby nedocházelo k odfiltrování respektive potlačení infračerveného záření a byla správná obrazová informace přenesena až do kamerové jednotky ke zpracování a vyobrazení na výstupu tedy na monitoru. ICG zobrazení je na nové laparoskopické sestavě hned v několika variantách (což také u konkurenčních produktů není dostupné).
Zdroj: info@kzcr.eu