Opak tvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). O výsledcích sporu informovala mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Město vyřadilo ze zadávacího řízení firmu MIRAS stavitelství a sanace s.r.o., podle ÚOHS neprávem. Podle radnice společnost nesplnila jeden z kvalifikačních předpokladů, aby se o zakázku mohla ucházet. Úřad naopak konstatoval, že dodavatel splnil požadavek města na technické kvalifikační předpoklady. Z rozhodnutí ÚOHS tehdy vyplynulo, že předložené referenční dokumenty byly vyhodnoceny diskriminačně.

Tehdejší vedení města požádalo ÚOHS o rozklad. Úřad rozhodnutím druhého stupně potvrdil oprávněnost námitek uchazeče a doporučil městu, aby firmu zařadilo zpátky do výběru a prověřilo splnění požadavků daných zákonem a zadavatelem. Město tak učinilo a vrátilo nabídku firmy do posuzování a hodnocení. Při posuzování komise zjistila, že nabídka firmy nesplnila požadavky.

"Uchazeč porušil zákon, když nedodržel podmínku zajištění bankovní záruky nebo složené jistoty po celou dobu běhu lhůt. Jejich nabídka tedy musela být vyřazena," uvedl vedoucí odboru rozvoje Petr Kužel.

Děčín poté podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Soud nyní téměř po třech letech rozhodl, že důvod vyřadit společnost z výběrového řízení byl správný.
Plánovaná rekonstrukce domova seniorů za více než 45 milionů korun se nyní dokončuje.