Demolice zastávky je součástí velké revitalizace Tyršovy ulice. Ta se zcela promění: Magistrát tady plánuje vysázet nové stromy, chybět by neměla ani obnovená fontána. Ta zde v minulosti již byla, ale posledních několik desetiletí je mimo provoz. Na chodnících místo rozbitého asfaltu bude dlažba, místo olámaných keřů vzrostlé stromy 
v ochranných mřížích. K odpočinku by měly lákat i nové lavičky, chybět nebudou ani stojany na kola. Celé prostranství dostane i nové osvětlení.