SOS MaS z.s. je nezisková, nevládní a nepolitická organizace, která se všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva spotřebitelů, poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, o lhůtě k vyřízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.

Spotřebitelé z Děčína a okolí mohou od května využít služeb nově otevřené výjezdní poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., která bude pomáhat spotřebitelům získávat znalosti 
o spotřebitelských právech a umožní jim konzultovat spotřebitelské problémy.

Nová výjezdní spotřebitelská poradna zahájila svou činnost ve spolupráci s Centrem služeb a pomoci AVAZ v Děčíně v úterý ve 13.00 hodin. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. tak reaguje na zvýšený zájem spotřebitelů o tyto služby v Ústeckém kraji.

Adresa:
Poradnu v prostorách Centra služeb a pomoci AVAZ, Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín II mohou zájemci v případě potřeby navštívit každé čtvrté úterý v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin, informace na tel. čísle: 
607 922 405, 773 772 683
e-mail: poradna@sos-msk.cz
web: www.sos-msk.cz

V případě potřeby poradenství mimo poradní dny mohou spotřebitelé volat v době od 9.00 do 17.00 hodin na telefonní číslo 608 722 582.