Na první obhlídku svého možného budoucího hnízdiště dorazil letošní první sokol. „Sokoli stěhovaví se letos na svá hnízdiště vracejí kvůli neobvykle teplému počasí o něco dříve. Na snímku z tohoto týdne jsme zachytili sokola sedícího na zábradlí ochozu,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. V Děčíně sokoli hnízdí pravidelně díky hnízdní budce umístěné na třetím ochozu komína zdejší teplárny. Městské prostředí jim zde nevadí, neboť jsou vysoko nad ruchem města. Erbovní pták Českého Švýcarska najde svůj dočasný domov na ochozu ve výšce 75 metrů.

Prostřený stůl

Sokolí hnízda ve městech ale nejsou ničím výjimečným. „Hnízdění sokola je doložené i v Praze. Město jim připomíná skalní věže, takže se tomu nebrání. Města jsou navíc plná holubů, takže mají prostřený stůl. Velmi často si najdou místo pro hnízdění na elektrárenských komínech nebo kostelních věžích,“ řekl před časem Deníku ředitel správy parku a ornitolog Pavel Benda.

Stejně jako v minulých letech, tak i letos by mělo být možné sledovat vývoj sokolích mláďat a dění okolo hnízda on-line prostřednictvím kanálu na serveru YouTube. Technici firmy JAW, která se o přenos stará, nedávno umístili na komín do výšky 120 metrů nový vysílač.

Komín pro umístění budky na hnízdo propůjčila teplárenská společnost Termo Děčín. „V České republice se i díky naší pomoci podařilo vůbec poprvé umístit kameru pro on-line sledování sokola stěhovavého přímo do jeho budky. Jsme rádi, že jsme součástí projektu záchrany tohoto ohroženého dravce,“ řekl předseda představenstva Terma Děčín Libor Štěpán. Svá mláďat vyvádějí sokoli na komíně už několik let. Například před třemi lety z nepřehlédnutelné dominanty města vylétli tři mladí dravci.

S brzkým příletem chráněných ptáků souvisí také zákaz vstupu do některých lokalit v národním parku. „Od neděle 1. března se nesmí vstupovat do míst, kde hnízdí sokoli, čápi černí a výři velcí,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Vzácní ptáci si nacházejí místa pro svá hnízda především v okolí Jetřichovic. Největší lokalita s dočasným zákazem vstupu je severozápadně od Všemil ve Ferdinandově soutěsce, kam přilétá sokol. Omezení vstupu platí podle jednotlivých míst do konce června či července. Hlavní roli při jeho zrušení ale bude hrát vylétnutí mláďat z hnízda.

Loni zaznamenali ochránci přírody výrazný pokles počtu vyvedených mláďat těchto chráněných živočichů. Z velké části za to mohli neukáznění turisté, kteří nerespektovali zákazy a ptáky při hnízdění vyrušili. Dospělí jedinci pak odlétli z hnízda a již se do něj nevrátili. Letos tak budou některá hnízda hlídána nepřetržitě 24 hodin denně. Pomocí mají i fotopasti s GSM přenosem.