Jako nejlepší město pro byl v průzkumu časopisu Ekonom, opět oceněn Děčín. Hodnoceno bylo například, zda roste počet firem ve městě, kolik se staví nových domů, jak daleko je z města k hlavním silničním tahům, nebo kolik má město malých a středních podniků.

A dále také to, že v Děčíně zaměstnanci požadují jedny z nejnižších platů v regionu, je zde také vysoká konkurence na pracovním trhu a zároveň i nízká dlouhodobá nezaměstnanost.

Dlouhodobá nezaměstnanost je vysoká

„Dlouhodobě nezaměstnaných ze všech lidí, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, je polovina z nich. Z toho šest set padesát dva je bez práce víc, než dva roky. Dlouhodobá nezaměstnanost je tedy v Děčíně vysoká,“ uvedl ovšem Vlastimil Pažourek, analytik děčínského úřadu práce. Děčínu také dlouhodobě chybí průmyslová zóna, která by nalákala více společností, které by ve městě chtěly podnikat.

„Čas od času se takoví potencionální investoři ozývají. Jenže přicházejí s dosti naivními představami, respektive s těžko splnitelnými požadavky. Chtějí zasíťované plochy prakticky připravené k zahájení výstavby výrobních a montážních hal, každý takový pozemek by se měl rozkládat pokud možno v rovinatém terénu a měl by mít rozlohu nejméně tří hektarů, někdy chtějí i větší plochy, “ přiblížil požadavky investorů ředitel děčínské Hospodářské komory Jiří Štajner.

Malým podnikatelům ocenění nepomůže

„Tohle ocenění je sice hezká věc, ale nám malým podnikatelům, kteří jsme závislí na penězích místních lidí, to asi nijak nepomůže. Lidé tu sice žádají nižší platy, než jinde, ale na druhou stranu tím pádem také utrácejí méně, než jinde,“ myslí si provozovatel jedné z děčínských restaurací.

Výhodná je pro Děčín podle průzkumu i blízkost německých hranic a poměrně snadná dostupnost průmyslových center na obou jejich stranách. Městu ovšem stále schází dálniční přivaděč, který by je s nimi rychle spojil.

I přesto jde o pro město mimořádné ocenění.

„Obhájení vítězství mě velice překvapilo, nečekal jsem, že se nám podaří obstát v průzkumu stejně dobře jako loni. Vítězství si velice cením, je to výsledek dobré práce všech našich občanů,“ řekl primátor Vladislav Raška.