Delší čekací doby na operace, či dokonce odkládání některých zákroků. I tak to může letos vypadat v děčínské nemocnici. Problémem je  úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kvůli které nemocnici hrozí katastrofální nedostatek peněz.

„Bohužel musíme počítat se skutečností, že limity určené zdravotními pojišťovnami nebudou odpovídat reálným potřebám," řekl Děčínskému deníku mluvčí Krajské zdravotní a. s., pod kterou děčínská nemocnice patří.

Kolik operací by kvůli financím muselo být v Děčíně odloženo, ale zatím není podle něho jasné.

„Na sčítání je brzy. Z praxe můžeme očekávat nárůst čekacích dob u očních výkonů a některých laparoskopických zákroků," říká Vondra s tím, že bude nutné upřednostnit urgentní medicínu na úkor 
té odkladné, mezi které patří plánované operace.

Jedna z největších zdravotních pojišťoven – Všeobec-ná zdravotní pojišťovna – problém s úhradovou vyhláškou přiznává.

„Na jejím základě jsou letos zálohové platby zdravotnickým zařízením obecně o něco nižší než loni. Jde v průměru o jednotky procent," říká mluvčí VZP Ondřej Tichý.

Přesné částky, o které Nemocnice Děčín letos přijde, ale pojišťovna odmítla uvést s tím, že detaily smluv se svými partnery nezveřejňuje.
Lidem se případné odkládání operací nelíbí.

„To už to tady můžou rovnou zavřít. Tak proč platíme zdravotní pojištění?" zlobí se Jitka Smutná z Děčína. „Pojišťovny si akorát umí postavit drahé paláce, nakoupit služební auta, ale na operace není?" diví se.

VZP se ale ohrazuje, že problém není na její straně.

„Úhradovou vyhlášku, která de facto určuje výši zdravotnických záloh, vydává Ministerstvo zdravotnictví," dodává Tichý.

Nemocnicím proto nezbývá, než se pokusit ušetřit.

„Úsporná opatření realizujeme průběžně, napříč všemi nákladovými skupinami. Například nákup energií jsme realizovali přes komoditní burzu, při nákupu zdravotnické přístrojové techniky a vybavení soutěžíme s kritériem nejnižších pořizovacích cen," vypočítává Vondra.
Krajská zdravotní se také soustředí na úspory v oblasti léčiv a zdravotnických materiálů.

„Detailně zvažujeme potřeby investičních akcí a od řady z nich jsme prozatím ustoupili. Úspory hledáme především ve všech  obslužných – nezdravotnických procesech. Naopak jsme nesnižovali objem mzdových prostředků," uzavírá Vondra.

Ve hře je navíc ještě jednání s VZP.

„VZP udělala vstřícný krok a je ochotna v polovině roku přistoupit k revizi předběžných měsíčních úhrad, které jsou zálohou na poskytované zdravotní služby. Pokud dojdeme ke zjištění, že současné parametry pro výpočty nejsou adekvátní, pak je VZP připravena přijmout změny," uzavírá Tichý.