Zbourání ještě čeká po bývalé patologii a skladových domcích také bývalé dětské oddělení. Jeho budova zatím stojí na hraně stavební jámy. Krajská zdravotní za 880 milionů korun staví nový centrální příjem, operační sály nebo dvoupatrové parkoviště. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Právě ve druhé polovině roku 2023 očekává KZ největší problémy. 

„Jedná se o období, kdy dojde na propojování staré a nové části. V této době nebudeme schopni zajistit plnohodnotný provoz nemocnice. Budeme muset některé segmenty vystěhovat do jiných nemocnic,“ vysvětlil ředitel nemocnice Michael Hanauer s tím, že se to týká především chirurgie a gynekologie. Přesun do jiné nemocnice by se neměl dotknout porodnice, která by měla fungovat na dnešní gynekologii.