Do jedno a dvoulůžkových pokojů se první klienti přestěhovali na začátku letošního února.

„Stěhování jsme měli naplánované na čtyři dny. Díky obětavosti zaměstnanců domova a pracovníků Střediska městských služeb se nám to podařilo za dva dny. Naši klienti se v novém cítí dobře, potřebují pouze nějaký čas na aklimatizaci," řekl Jiří Hatlapatka, vedoucí Domova pro seniory na Kamenické ulici.

Všechny nově opravené pokoje jsou vybavené komunikačním zařízením, kterým si mohou klienti v případě potřeby nebo nouze, například nějaké náhlé nevolnosti, přivolat sestru.

Při rekonstrukci se myslelo také na zázemí pro zaměstnance. Ti mají k dispozici nové šatny.

„V již zrekonstruované části nově vznikla půdní vestavba, ve které jsou šatny, prostřední část objektu byla zvýšena o jedno patro a na terase byla vybudována zahrada," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Kromě pokojů prošla velkou rekonstrukcí také kuchyně, ve které se denně uvaří až stovka obědů.

„Obědy většinou takzvaně tabletujeme. Znamená to, že klienti dostanou jídlo přímo na pokoj. Většinu ale zatím vozíme do Březové ulice, kde zatím bydlí zbytek našich seniorů," doplnil Jiří Hatlapatka.

O opravě domova seniorů na Kamenické ulici se mluvilo řadu let. Domov byl totiž ve špatném technickém stavu, zcela nevyhovující byly například rozvody elektřiny. Moderním standardům také neodpovídalo ubytování klientů. Město ale nemělo na tak nákladnou rekonstrukci dostatek peněz, požádalo proto 
o dotaci z evropských fondů.

„Náklady na přestavbu domova jsou 42 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.
Z dotace z ROP Severozápad je hrazeno 36 milionů," dodává Markéta Lakomá.

Změn by se mělo dočkat také bezprostřední okolí domova. Naplánovány jsou úpravy příjezdové cesty a nejbližšího okolí objektu. V současné době je podaná žádost o dotaci 
a projekt je ve fázi hodnocení.

„Aktivnější klienti domova se na parkovou úpravu zahrady těší. Vzhledem k poloze domova a těsné blízkosti průtahové komunikace bude zahrada za domem příjemnější," vysvětlil Jiří Hatlapatka.

Na místě domova pro seniory na Kamenické ulici stál od roku 1910 městský chudobinec, vedle kterého pak v roce 1927 vyrostl nový bytový dům. Současná podoba domova pro seniory je zhruba z roku 1955 a vznikla přestavbou původního chudobince a stavebním propojením budov.