Interaktivní projektory, desítky nových noteboo-ků pro učitele, v blízkém budoucnu tablety. Tak by měly již poměrně brzy vypadat moderní pomůcky na děčínské základní škole na Máchově náměstí.

„Postupně chceme modernizovat výuku na naší škole. K tomu by nám měly posloužit také interaktivní projektory spolu s notebooky," říká zástupce ředitelky základní školy Martin Lána.

Interaktivní projektory nabízejí učitelům možnost využití multimediálních aplikací. Kvůli tomu nyní také škola pořizuje téměř tři desítky nových notebooků. Ty vyjdou na přibližně 340 tisíc korun bez daně a nákup základní škola fi-nancuje z evropského programu Peníze školám. O jejich dodavateli se nyní rozhoduje ve výběrovém řízení.

„To je program určený všem základním školám s výjimkou Prahy," vysvětluje Lána.

Ten vidí velkou budoucnost právě ve využití moderní techniky a technologií. Podle jeho názoru to může výrazně oživit výuku prakticky ve všech předmětech. Ale i při používání podobných technologií je potřeba postupovat opatrně.

„Asi je dost těžké si představit, že budou žáci sedět šest hodin v potemnělých místnostech a sledovat projektory. Proto je jednak potřeba používat kvalitní projektory, které zvládnou práci v nasvícených třídách, a jednak je nutné využívat podobné aplikace jen tehdy, kdy to má přínos pro žáky. Ne automaticky a vždy," říká zástupce ředitelky ze základky na Máchovce, na které se snaží s technikou nejprve seznámit učitele. Velká část lidí totiž využívá pouze omezené možnosti, které jim moderní technologie poskytují.

Důležité podle Lány je také pracovat inovativně a nabízet neustále nové věci, protože i nejnovější technika se žákům po čase okouká, pokud ji učitel bude využívat jedním způsobem.

Velké naděje vkládá Máchovka, která se specializuje na výuku informačních technologií, například do tabletů. Škála jejich využití je nepřeberná.

„Například při fyzice, když budou žáci probírat zvuk, stačí vzít tablet a použít jej například jako hlukoměr. Projít si třeba o přestávce školu a měřit hladinu hluku. To je možné následně přenést do grafů a pomocí projektoru s tím dál pracovat. Ale to je jen jeden příklad z mnoha," dodává Martin Lána ze Základní školy na Máchově náměstí.