Opravit školky, vybudovat podmínky pro důstojné stáří, zajistit bezpečnost: Děčín připravuje strategii rozvoje, podle které by se mělo město řídit až do roku 2020.

Radnice ohraničila své plány lety 2014 a 2020 kvůli dotačnímu období z Evropské unie.

„Budoucí představy města o rozvoji naráží na zásadní nedostatek zdrojů. Příležitostí je pro nás nové programovací období EU 2014-2020, kde je v možnostech Děčína usilovat až o přibližně 500 milionů korun z dotací," říká Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora.

Jenže ani tak obrovská suma nebude stačit na všechno. Jen na opravy silnic, chodníků a mostků by v Děčíně byly potřeba stovky milionů. Obrovské sumy by bylo nutné investovat i do oprav veřejných budov.

Samotnému zpracování plánu rozvoje města předcházelo vyhodnocení analýzy, kdy se radnice ptala lidí na webu, co je nejvíce v Děčíně pálí. Celkem se na magistrátu sešlo na osm stovek vyplněných formulářů. A to jak elektronických, tak i v papírové podobě.

„Zásadním tématem byla doprava a v ní otázka existence dálničního přivaděče. Hlavním problémem, slabou stránkou města Děčína z pohledu dopravy, je u 152 názorů špatná splavnost Labe a u 200 zátěž dopravy pro životní prostředí. U 98 názorů je to neexistence dálničního přivaděče," přibližuje výsledky radní Vlastimil Pažourek.

Hrozbou pro město je podle respondentů odchod talentovaných lidí z Děčína nebo zvyšující se počet nepřizpůsobivých a sociálně slabých obyvatel.

„Strategie by měla pomoci zajistit, aby budoucí investiční a rozvojové činnosti města byly mezi sebou více propojené, lépe promyšlené a dopředu odhadnutelné," dodává Pažourek.

V rámci strategie rozvoje připravilo město více než deset oblastí, na které je potřeba se zaměřit. Ty následně rozdělilo do tří desítek podskupin.

Město se dotazovalo také podnikatelů a šéfů firem působících v Děčíně. Například se jich ptalo, proč sídlí v Děčíně nebo jak jsou spokojeni 
s kvalifikovanou pracovní silou.

V rámci zpracovávání strategie plánu rozvoje města funguje na magistrátu několik pracovních skupin, které zpracovávají jednotlivé oblasti. Jedna skupina tak má na starosti rozvoj města, další životní prostředí nebo sociální oblast.

Analýzou SWOT, do které se zapojila téměř dvě procenta obyvatel Děčína, ale vyhodnocování priorit neskončilo.

„Každá z priorit znamená poměrně jasně určené úkoly města a investice. Představou vedení města je k rozhodování přizvat i veřejnost. Občané budou mít možnost určit, co považují pro budoucnost Děčína za důležité," říká Romana Silvarová.

Dotazník by radnice měla 
v dohledné době zveřejnit na svém webu. Výsledky z této dotazníkové akce by pak měly ovlivnit to, do kterých oblastí budou v Děčíně směřovat evropské stamiliony.