S rozsáhlými investicemi během příštích pěti let počítá Děčín. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města to má být souhrn několika akcí o celkových nákladech přes 770 milionů korun. Děčínští zastupitelé na svém posledním zasedání už také schválili předložení zamýšlených aktivit do první výzvy Regionálního operačního programu NUTS II. Pokud se podaří získat požadované finanční prostředky například na přestavbu Atlantiku, pokračující rekonstrukční práce na děčínském zámku a další akce, bude město zamýšlené investice spolufinancovat ze svého rozpočtu částkou zhruba osmdesáti čtyř milionů korun.