Děčín bude hledat banku, která mu půjčí tři čtvrtě miliardy. Půjde o historicky nejvyšší úvěr města. To se musí zadlužit, aby mohlo předfinancovat projekty, které se staly součástí Integrovaného plánu rozvoje města. Konkrétně jeho pravobřežní centrální zástavby. Až se podaří jednotlivé investice dokončit, dostane většinu vložených peněz Děčín zpátky. Z regionu soudržnosti Severozápad má na své projekty schválenou dotaci v celkové výši 562 milionů korun.

„To jsou finance na řadu významných staveb, které chceme v několika nejbližších letech uvést do života. Samozřejmě, musíme tyto investice spolufinancovat, veškeré náklady nejdříve zaplatit a pak dostaneme dotace. Takové jsou podmínky a o daných pravidlech jsme se v posledních dvou letech na jednáních zastupitelstva i při odborných seminářích a dalších příležitostech bavili mockrát. Nechápu tedy, proč se někteří kolegové teď podivují, že město bude potřebovat nezvykle vysoký úvěr,“ tvrdil děčínský primátor Vladislav Raška.

Reagoval tak i na nedávné jednání děčínských zastupitelů, kteří se mimo jiné zabývali právě možností vzetí finančního úvěru. Zadluženost ve výši sedm set padesát milionů korun se nelíbí především opozičním poslancům.

„Slíbenou dotaci jako celek samozřejmě vnímám jako velice vítané prostředky ve prospěch rozvoje města. Zdá se mi ale, že rozložení těch investic není úplně takové, jaké by Děčín potřeboval. Více než sto milionů korun na úpravy Mariánské louky je podle mého názoru přepychem, který budeme těžko splácet dlouhé roky,“ ohradil se na jednání zastupitelstva Pavel Sinko (ČSSD). Poukázal také na to, že hodnota schválených projektů i s vlastním podílem města představuje částku zhruba 690 milionů korun. Přesto si Děčín chce půjčit více peněz, než bude potřebovat.

„Je to rozdíl šedesáti milionů, které bereme jako rezervu na další rozvojové záměry. Mimo jiné na revitalizace sídliště na Starém Městě, rekonstrukce kanalizací a případně na další investice, které budeme chtít realizovat opět s využitím dotací z evropských zdrojů. Proto i prvotní úvahy nesměřovaly k částce 750 milionů, ale k úvěru ve výši jedné miliardy. Pokud bude Děčín i nadále úspěšný se svými žádostmi, pak další nové investice tuto hranici dokonce výrazně překročí,“ argumentoval děčínský primátor.

Shánět rovnou miliardový úvěr nakonec pracovníci magistrátního ekonomického odboru a další odborníci vedení města nedoporučili.

„Chybí mi zevrubnější související informace třeba k tomu, jak dlouho bude muset město třičtvrtěmiliardový úvěr splácet, jak bude vypadat dluhová služba a potřebuji vysvětlit další záležitosti,“ dožadoval se ve svém vystoupení zastupitel Vlastimil Pažourek (Volba pro město).

Sociálně demokratický zastupitel Ladislav Trněný zase vyslovil obavu, jestli se Děčín tak vysokou půjčkou nezadluží příliš a jestli to městu v blízké budoucnosti nesváže ruce například při nutnosti vzetí úvěru pro řešení některých akutních potřeb financování dalších investic. „Obávám se, že si bereme příliš velké sousto,“ dodal zastupitel Trněný. Nakonec ale hlasoval pro návrh, aby si Děčín úvěr vzal.

„Vůbec nic zatím není rozhodnuto. Prostřednictvím veřejné obchodní soutěže teprve budeme oslovovat jednotlivé bankovní domy a teprve podle jejich předložených nabídek se budou zastupitelé znovu zabývat otázkou, kterému z finančních ústavů z hlediska výhodnosti pro město dáme přednost,“ dodal děčínský primátor.

Děčín má ještě jednu možnost, jak se nezadlužit. Nabízenou dotaci ve výši 562 milionů korun odmítnout. Radnice ve městech, která se svými žádostmi o získání dotací neuspěla, po vrácených penězích rádi sáhnou i za cenu zadlužení.