Kromě dokončení generální opravy Nového mostu a předpokládaného zahájení takzvané Vilsnické spojky s odkloněním automobilového provozu z Ústecké ulice a jeho vyvedením na okraj města budou do života Děčína promlouvat i další dopravní stavby. Z hlediska finančních nákladů sice půjde o podstatně levnější investice, než zmiňované akce, ale i tak si vyžádají řádově desítky milionů korun. A na několik měsíců i delší dobu budou komplikovat dopravní situaci ve městě.

„Tou časově vzdálenější investicí je připravovaná rekonstrukce hlavního silničního tahu na Kamenické. Předpokládáme, že tam k zahájení veškerých prací dojde v roce 2011,“ informoval děčínský primátor Vladislav Raška.

Zásahy na Kamenické budou souviset s rekonstrukcí kanalizace a vodovodního řadu. Buldozery a další mechanizace tam vyhloubí až šestimetrové příkopy. V určitých fázích prací tak bude Kamenická z větší části prakticky neprůjezdná. Rekonstrukce, ke kterým přikročí Severočeská vodárenská společnost s podnikem Severočeské vodovody a kanalizace a městem Děčín, tak omezí nejen běžnou dopravu, ale vynutí si i změny ve vedení autobusových linek a komplikace čekají i samotné chodce.

Podobné těžkosti, i když v menším rozsahu, než na Kamenické ulici, postihnou motoristy a obyvatelé děčínského Starého Města. V Březové ulici se připravují zásahy do kanalizačních sítí a vodovodního řadu a následné úpravy vozovky a okolních chodníků.

„Severočeská vodárenská společnost má tuto investici naplánovanou pro letošní a příští rok se zahájením stavebních prací už v květnu. Město Děčín počítá s rekonstrukcí ulice Březové v roce 2010. Tedy následně po pokládce kanalizace a vodovodu,“ vysvětlila Renata Domašínská z odboru rozvoje děčínského magistrátu.

Letos bude v souvislosti se stavbou nového mostu v Březinách možné uskutečnit rekonstrukční zásahy v Březové pouze po křižovatku s ulicí Pod Chlumem. Jinak stavební práce budou provázet uzavírky vždy jen určité části komunikace. „Počítá se s uzavírkou co nejkratších úseků, aby nedocházelo k nějakému citelnějšímu omezení v zásobování a přístupu k okolním objektům,“ dodala Renata Domašínská.

Rekonstrukce Březové ulice si vyžádá asi pětadvacet milionů korun. Dojde tam k rozšíření vozovky, novému odvodnění a položení nového živičného povrchu v celé šíři. Kromě výměny dlažby na chodnících se tam objeví i nové přechody pro chodce a další potřebná vybavenost. Některé náklady se podaří uhradit z dotace, další práce zaplatí ze svého rozpočtu město.

„Každý podobný zásah v místech, kde žijete, je nepříjemný. Myslím si ale, že všichni zdejší obyvatelé rekonstrukci kanalizace vítají. Zdejší síť je totiž už naprosto nevyhovující. Měli jsme nejméně třikrát vytopený sklep domu a tak očekáváme, že vybudováním nového kanalizačního řadu se těchto a podobných těžkostí zbavíme,“ tvrdil Bohumil Pšenička, který V Březové bydlí a zároveň šéfuje sboru dobrovolných hasičů na Starém Městě. V ulici, kde se chystá rekonstrukce, mají záchranáři také svoji zbrojnici.

„Ty terénní a další práce s vynucenými uzavírkami nás zřejmě přimějí k tomu, abychom svoji techniku na určitou dobu parkovali v jiné lokalitě,“ dodal velitel sboru.

K potřebným dopravním investicím se letos zařadí právě také zmiňovaný mostek v Březinách. Tam nechalo město před necelými dvěma roky přes Ploučnici postavit provizorní přemostění, které má nahradit zcela nový pětatřicet metrů dlouhý a skoro osm metrů široký most. Chodník bude vedený pouze po jedné straně. Na tuto stavbu, jejíž zahájení má začít podle stávajících předpokladů v červnu a práce potrvají zhruba půl roku, město získalo desetimilionovou dotaci z Ústeckého kraje. Ze svého rozpočtu Děčín přidá dalších pět milionů.

Obnovy se dočká i mostek v ulici Na Hrázi v katastru Horního Oldřichova. Jeho stávající stav už nevyhovuje. „Rekonstrukce tohoto přemostění je součástí protipovodňových opatření na území města. Konkrétně v tomto případě jde o Jílovský potok,“ připomněl význam další plánované dopravní investice děčínský primátor Vladislav Raška.