Zatímco ta o znovuoživené myšlence na vybudování lanovky na Pastýřskou stěnu se uskuteční, debatu o stavbě jezu a jiných vodních stavbách bude zřejmě nutné odložit. Loď, na které se měla uskutečnit, totiž kvůli velmi nízké hladině Labe nemůže do Děčína připlout.

Plavební stupeň 
na Labi v Děčíně

První debata se měla odehrát již 3. listopadu, symbolicky přímo na palubě plovoucího multifunkčního kulturního prostoru Cargo Gallery. Návrat lodi do jejího domovského přístavu je ale nyní hodně nejistý.

„Bohužel nyní nemůžeme připlout, takže debatu odkládáme na březen. Zároveň začínáme překládat i koncerty," říká Daniel Adam z Cargo Gallery.

Pokud k debatě v březnu opravdu dojde, nebude chybět ani doprovodný program. 
V hlavním sále na lodi proběhne výstava věnovaná architektonickému pojetí vodních cest cca. od 19. století do současnosti, respektive s výhledem do budoucnosti.

Výstavní panely budou umístěny na nově vyrobených stolech. Na hlavním promítacím plátně se budou promítat sestřihy názorů osobností k současnému vzhledu projektu pl. stupně Děčín. Z Muzea Děčín budou zapůjčeny modely zdymadla Roudnice nad Labem a Masarykova zdymadla, které budou tvořit hlavní ústřední objekty v sále. Současnost bude reprezentovat model labského kaňonu a budoucnost virtuální 3D model plavebního stupně Děčín.

V předsálí poběží na obrazovkách beze zvuku záběry lodní dopravy z přelomu 19. a 20. století a záběry provozu na Labi a Vltavě v období od 50. do 90. let 20. století.

Lanovka na Pastýřskou stěnu

Postavit lanovku přes Labe na Pastýřskou stěnu, nebo nepostavit? O tom se bude diskutovat 10. listopadu v děčínské městské knihovně. Podle toho, jak jsou lidé v Děčíně rozděleni, by mohla být debata vyhrocená.

„Je to moje soukromá iniciativa. Prohlédneme si místa, kde by mohla stát nástupní stanice lanovky a následně se o přínosech a možnostech lanovky pobavíme na veřejné besedě. Rád bych lidem vše vysvětlil. Přeci jen při osobním setkání bude více prostoru než na sociálních sítích," říká Pavel Sukdol, který myšlenku na vybudování lanovky přes Labe na Pastýřskou stěnu oživil.

Sukdolem navrhovaná varianta lanovky by měla vyjít na 1,7 milionu euro. Skutečné náklady by ale byly vyšší, v této kalkulaci totiž nejsou zahrnuty například zemní práce nebo geologický průzkum.

Stavbu lanovky by měly 
z velké části zaplatit dotace, spoluúčast města by ale při její stavbě pravděpodobně byla. Jenže město o lanovce zatím ani nejednalo.

„Rozhodl jsem se, že zkusím přesvědčit veřejnost a následně budu moci něco konkrétního předložit magistrátu. Jsem hluboce přesvědčen, že by lanovka městu pomohla," vysvětluje Sukdol, proč se na vlastní náklady pustil do podobné akce.
Akce začíná obhlídkou míst možných nástupních stanic 
v 16 hodin, samotná beseda začne o hodinu později.

VÍCE O LANOVCE JSME PSALI ZDE…