Nebyla to jejich první charitativní akce.

„Shromáždili jsme několik desítek kusů oblečení, které bezdomovci potřebují. Potěšilo nás, že na tyto účely přispělo tolik známých. Je to další motivace pro pokračování naší práce," uvedl vedoucí asistentů Milan Horváth.

Ředitel děčínské městské policie Marcel Horák, pod kterou asistenti patří doplnil, že asistenti během zimního období zorganizovali několik akcí pro bezdomovce –  šlo například o předvánoční besedu spojenou s podáváním jídla.

„Díky těmto akcím získáváme i cenné informace o potřebách a problémech lidí bez domova, které se v rámci našich možností pokoušíme řešit," dodal Horák.

V projektu Asistent prevence kriminality je v Děčíně zaměstnáno deset lidí ze sociálně vyloučených lokalit. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva vnitra ČR.