Od 1. července ministerstvo vnitra spustilo novinku v komunikaci s úřady, a to datové schránky. Společnosti a úřady je musí povinně zavést, u jednotlivců bude záležet na jejich vůli.

Co jsou ony tajuplné datové schránky, o nichž se v poslední době tak mluví? Jedná se o nový systém, který slouží ke komunikaci mezi úřady a má nahradit klasickou poštovní korespondenci. Je to věc poměrně revoluční a v dnešní době i logická. Kromě komunikace mezi úřady, budou datové schránky sloužit ke komunikaci také s dalšími institucemi a firmami nebo i běžnými občany. Technologie i zákony byly na tuto změnu včas připravené. Pro běžného občana to znamená, že pokud si nechá schránku zřídit, a to buď na Czech Pointu nebo dopisem na ministerstvu vnitra, nebude už kvůli dopisování se státem muset chodit na poštu. Úřady mu budou muset posílat veškerou doporučenou korespondenci do schránky a člověk si tak může vše vyřídit z vlastního počítače. Na rozdíl od obálek ho elektronické dopisy nebudou stát ani korunu. Poštovné za něj zaplatí stát. Takto jednoduše může poslat i další korespondenci, např. daňové přiznání, podat stížnost, požádat o stavební povolení , z principu se dá prostřednictvím datových schránek poslat všechno.

Systém musí doladit

„Datovou schránku jsme už zřídili. Je to jistě dobrá věc, ale ještě jsme ji neaktivovali,“ řekl místostarosta Dolní Poustevny Martin Kučera. Dodal, že takovou změnu na úřadě vítají, protože jim ulehčí komunikaci. „Potřebujeme ještě doladit některé doprovodné programy, které budeme využívat. Například spisovou službu. Samozřejmě jsme uvítali i fakt, že provoz datových schránek hradí stát. Zásluhu připisujeme hlavně svazu měst a obcí,“ poznamenal. Datovou schránku aktivují v Poustevně do stanoveného termínu, tedy do listopadu.

Už se neskryjí

V souvislosti se vznikem datových schránek platí od 1. července také novela občanského soudního řádu. Lidé se už nebudou moci vyhýbat převzetí soudních obsílek. Pokud se dopis nepodaří adresátovi osobně předat do deseti dnů, budou úřady považovat dokument za doručený. Poštovní doručovatelé ho prostě hodí do schránky a nebudou ho jako dřív posílat zpět odesílateli. Na to dosud někteří spoléhali. Výsledkem bylo protahování soudního řízení tím, že se soudní obsílky nepřebíraly.

Starosta Hřenska Josef Černý přiznal, že obec ještě schránky pořízené nemá, ale chce to udělat co nejdříve. „Už máme proškolené pracovníky, z počátku to pro ně asi bude práce navíc, než to zvládnou. Praxe ukáže, co nám tato komunikace přinese. Zatím nechvalme den před večerem. Varnsdorfský starosta Josef Poláček se pochlubil, že novinku zvládají. „Rozhodně jsme to přivítali, už nás přestalo bavit pořád někoho shánět.“

Úspora nákladů

Od července je pořízení schránek dobrovolné pro úřady a firmy, povinné od listopadu. Většina asi využije této přechodné lhůty, aby se s novým systém podrobně seznámila. Zejména malé obce. Pro všechny v konečném efektu to má znamenat úsporu nákladů na poštovném a restrukturalizaci chodu úřadu, protože ty lidi budou určitě dělat něco jiného než doposud. Pro mnohé odpadne papírování. Nikdo už nebude muset olizovat obálku, dát do ní papír a zanést na poštu. Otázkou je, kolik lidí se nechá přesvědčit, aby si schránku pořídili. I když je pravdou, že ještě nedávno by nikdo nehádal, že mobilní telefon bude mít kdejaká babička a dokonce se naučí „esemeskovat“.

NAĎA KOCÁBKOVÁ