Do bezplatného darování krve se lidé v Česku moc neženou. Někteří mají strach, u dalších hraje roli lhostejnost.V Evropě nám patří až dvaadvacáté místo. Bez dobrovolných dárců krve se ale nemocnice neobejdou.

Výhody dárců

Někteří lidé to možná nevědí, ale i bezplatní dárci krve mají určité výhody.  Ze zákona mají v zaměstnání při odběru krve nárok na placený den volna. Ten si dokonce nemusí vybrat přesně v den odběru. Z daňového základu si navíc za každý odběr mohou odečíst částku dva tisíce korun. Pokud tedy ročně darují krev třikrát, sníží se jim základ pro výpočet daně a o šest tisíc korun.

V Děčíně má pro dárce město ještě jednu výhodu: Každý, kdo má za sebou čtyřicet bezplatných odběrů, může jezdit místní městskou hromadnou dopravou zdarma. Musí mít ale v Děčíně trvalý pobyt. Ale pozor: tato letitá výhoda platí jen do konce letošního roku. Město se totiž rozhodlo jízdné v MHD zdražit –  a změny dopadnou i na dárce krve. Dárce zvýhodňuje například i město Jílové.

Děčínská nemocnice si na počty dárců krve stěžovat nemůže, loni jich přibylo dalších 105 nových, aktivních dárců má přes dva tisíce. V celkovém měřítku nicméně situace s dárci krve moc dobrá není.

Infografika.

„Obrovským problémem je stárnutí dárcovské základny. Nejčastěji darují krev lidé ve věku 40 až 54 let. Velkým úkolem je proto přilákání nových, mladších dárců," říká Kateřina Pulkrábkové ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Právě VZP proto letos spustila kampaň, která má mimo jiné vyvrátit mýty, které dárcovství krve provázejí.

Tím největším problémem je strach z darování; na druhém místě je potom lhostejnost lidí pomáhat, byť se sami lehce mohou dostat do situace, kdy budou v nemocnici a krev od dárců budou potřebovat.

Řeč čísel

Jak už bylo řečeno, Česko je, pokud jde o dárcovství krve, na 22. místě.  Nejvíce dárců je v Rakousku, kde krev darují až dvě třetiny obyvatel. Následuje Francie – ovšem s velkým odstupem – Kypr a Řecko. U nás alespoň jednou darovalo krev třicet procent obyvatel starších patnácti let. Kromě krve mohou lidé také darovat krevní plazmu, na tu se chodí častěji než na krev a její odběr je o něco delší než odběr krve.

Z darování krve strach mít nemusíte

Děčín – Pokud se rozhodnete  dobrovolně darovat krev, nemusíte mít z odběru žádné obavy. Není to žádné „peklo" naopak – v nemocnici v Děčíně na vás čeká příjemný personál a také příjemné prostředí. Osobně mám za sebou  třicet sedm odběrů, což je shodou okolností stejně, jako kolik mi je let.

Příprava na odběr krve není složitá: Den předem se lidé musí vyvarovat tučných jídel, alkoholu a cigaret. Ráno se nesnídá – těsně před odběrem si dáte již v nemocnici neslazený čaj a rohlík. Zadarmo, samozřejmě. U snídaně se mrknete na televizi, u toho současně vyplníte dotazník., který při příchodu vyfasujete. Je totiž důležité předem zjistit, zda jste pro odběr způsobilí.

Po vyplnění dotazníku čekáte, až si vás na vyšetření zavolá sestra. Ta vám změří teplotu, tlak a z prstu odebere vzorek krve na testy. Dříve se tento vzorek odebíral přímo ze žily, těmto časům už ale naštěstí dávno odzvonilo. Odběr z prstu je mnohem šetrnější.
Po tomto vyšetření vás ještě okoukne paní primářka a pokud uzná – i na základě vyplněného dotazníku –, že jste v dobré zdravotní formě, jste připuštěni k odběru. Pokud ne, odcházíte domů.

Ilustrační fotoPřed samotným odběrem si omyjete ruku, ze které chcete krev odebrat. Záleží na vás, jakou si vyberete, zda pravou či levou. Jakmile je volné křeslo, sestřičky vás zavolají, usednete a čekáte až vás „napíchnou." Pokud zrovna nemilujete jehly, můžete se i tady dívat na televizi.

Každý daruje 450 mililitrů krve. Odběr trvá různě dlouho, záleží na tom, jak rychle vám krev teče. Pokud si ráno před odběrem půjdete zaběhat, dá se předpokládat, že to bude rychlejší. Většinou na křesle strávíte jen několik minut.

Cvičí se i při odběru, a to tak, že svíráte ruku v pěst. Kdo chce – nebo mu třeba není úplně dobře – může se nechat na křesle položit.
Po odběru odcházíte na svačinku. Tu vám s sebou zabalí domů, nebo si ji můžete sníst na místě. K dispozici jsou rohlíky, sýr nebo sálám,  k tomu sušenka. Kdo chce, dostane z automatu bezplatně kafe či horkou čokoládu.

Při odchodu z nemocnice dostanete zpátky svou dárcovskou legitimaci se zaznamenaným odběrem a také potvrzení pro zaměstnavatele. Máte nárok na den volna, což je příjemné, darování krve se vším všudy vám totiž rozhodně celý den nezabere. Záleží samozřejmě na počtu dárců, ale většinou ti, kdo přijdou kolem sedmé hodiny ranní, nejpozději v devět odcházejí domů na zasloužený odpočinek. A hlavně: Nezapomeňte hodně pít!

ČÍSLO DNE: 105
Tolik nových dárců krve přibylo loni v děčínské nemocnici. Celkem jich má nemocnice 3 567, z toho je aktivních 2 093, neaktivních 1 474 dárců. Do Děčína jezdí darovat krev i lidé ze Šluknovského výběžku. Za bezplatné darování krve se udílejí Jánského plakety, odstupňované podle počtu odběrů.