V pátek byly nejprve v Lovosicích naloženy na speciálně pro tuto přepravu pronajatý ponton (54 x 11m – nosnost 960 tun) tři díly pro stavbu sila 
o velikosti 8,80 x 8,80 x 3,55 metrů, každý o váze 144 tun.

Toto zboží putuje z Česka nejdříve říčním plavidlem do Hamburgu, kde bude posléze naloženo na zámořskou loď, která pojede dále do Indie 
k odběrateli. Jde již  o druhou takovouto přepravu. Další budou následovat zřejmě 
v roce 2014. Jedná se o projekt dvou firem z různých států, 
a to německé společnosti IMPERIAL BARIS a české společnosti EUREX.

Jez chybí

Tato přeprava ukazuje nejen dobrou spolupráci se zahraničím, ale také to, jak je důležité udržet Labe splavné po celý rok a s tím spojenou důležitou chybějící stavbu jezu 
v Děčíně. O něm se mluví již dlouhá léta, proti stavbě ale bojují ekologové.

„Bez říční nákladní dopravy by takovýto projekt nebyl možný, jelikož zboží o takovéto velikosti, lze dopravit pouze po vodě," uvedl Alexandr Dudek ze společnosti EUREX. Podle něj je obtížné vysvětlovat německým partnerům, že stát není schopen zajistit udržování a rozvoj říční nákladní dopravy v Česku a s tím spojenou jedinou možností dopravy k moři. „Věříme, že stát začne brát po podobných ukázkách dopravy tuto formu ekologické přepravy vážně," dodal Dudek.