Na stavbě dálnice D8 přes České středohoří se opět posunula zemina. V úterý to oznámil ministr dopravy Dan Ťok. 
K dalšímu posunu podloží došlo v úseku nedaleko Prackovic nad Labem. Ten sousedí s úsekem, na němž se svah sesunul před několika lety.

Pokud budou problémy se svahem ohrožovat dopravu, bude posunut termín otevření dálnice. Ten je aktuálně stanoven na 17. prosince letošního roku.

„Nepustíme tam nikoho, pokud by ta dálnice nebyla stoprocentně spolehlivá," uvedl Ťok. Bezpečnost provozu je podle ministra důležitější než slibovaný termín, přesto ale zatím s otevřením dálnice v prosinci počítá.

Oficiálně mělo k významnějším posunům svahu dojít posledních dnech. Podle nepodložených informací Deníku došlo k posunům podloží již několik týdnů zpátky, kdy byli ze stavby okamžitě v blíže nespecifikovaném místě okamžitě odvoláni dělníci, když došlo k prudkému pohybu zeminy.

V současné době se snaží všichni problém s nestabilní zeminou vyřešit. Aktuálně se v místě pohybu budují hloubkové vrty pro vytvoření štěrkové stěny, které mají mimo jiné za úkol odvodňovat podloží, protože voda přispívá k lubrikování smykové plochy.

Sledovaný je celý svah vpravo od původního sesuvu až k začátku mostu.

„Potenciálně sesunovou masu intenzivně sledujeme, ta se chová relativně klidně. Aktuálně se jedná o pohyby v řádu milimetrů, které nejsou nijak revoluční, ale území je geologicky aktivní, tak už od začátku počítáme s tím, že se nějaká taková událost může vyskytnout. V tuto chvíli se vyskytla, informujeme o ní a přijali jsme technická opatření, která situaci mají eliminovat a další opatření společně se zhotovitelem stavby připravujeme," řekl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Podle Miroslavy Pošvářové, ředitelky tzv. Stínového ŘSD, není nový sesuv nic překvapivého.

„Dlouhodobě se upozorňuje na rizikové území v délce tři kilometry, které končí opěrou mostu estakády. Opěra estakády je v pohybu od doby, kdy byla stavebně založena a měří se. Založení mostu nevyhovuje riziku sesuvu, protože piloty jsou krátké. Otevřením D8 bez mimořádného zajištění vezme ministerstvo a ŘSD na sebe zodpovědnost za možné fatální důsledky rizik dalších sesuvů" uvedla šéfka neziskové organizace, kterou založil podnikatel Radim Jančura.

Podle Rýdla není ale situace tak dramatická.

„Každá stavba je od začátku v nějakém pohybu. Cokoliv postavíme, tak se hýbe a měříme to. Stejně jako pilíře, které jsou v pořádku, to bychom tady nestáli," řekl Jan Rýdl.

Podle ředitele ŘSD Jana Kroupy se případný sesuv týká masy zeminy o hmotnosti 10 000 tun, sledované území je ale ještě větší. Práce na zajištění stavby proti sesuvu vyjdou na zhruba 300 milionů korun.

Kvůli dopravě čeká Ústecký kraj na D8 jako na smilování. Její dokončení bylo v minulosti již několikrát odloženo. Pro obyvatele Děčína by její zprovoznění znamenalo pohodlnější cestu do Prahy, byť by byl pro něj příjezd k dálnici stále komplikovaný – městu totiž chybí dálniční přivaděč. A jeho vybudování je kvůli neshodám o varianty v nedohlednu.