Napjatá situace na Šluknovsku není Ústeckému kraji lhostejná. Před měsícem totiž schválilo hejtmanství vznik pracovní skupiny pro vyloučené lokality. Skupina zasedala poprvé minulý týden.  Starostové ze Šluknovska, kde sociální problémy vyprovokovaly řadu protestů, se o výsledcích práce dozvědí za další tři týdny. Přesto jsou se vznikem této pracovní skupiny spokojení.

Podle představ Ústeckého kraje by pracovní  skupina  měla přispět k řešení napjaté situace v sociálně vyloučených lokalitách.

„Již první zasedání pracovní skupiny bylo velmi pracovní a podnětné. I přes určitou frustraci z přístupu vlády k problematice sociálně vyloučených lokalit jsem vnímal u všech členů skupiny odhodlání řešit nejpalčivější problémy společnými silami. Již na 19. dubna plánujeme velké setkání se starosty Šluknovska, kde chceme starostům prezentovat první konkrétní návrhy opatření,“ doplnil Martin Klika, předseda pracovní skupiny a radní Ústeckého kraje.

Návrh na vznik takovéto pracovní komise přivítal například starosta Rumburku Jaroslav Sykáček.

„Podle mne může pracovní skupina pomoci zklidnění a zlepšení sociální situace. Je totiž třeba posuzovat celý kraj, nikoliv jednotlivé lokality. S krajem máme v tomto ohledu dobré zkušenosti, protože se s námi snaží komunikovat,“ říká Sykáček.

Podobnou zkušenost má i starostka  Šluknova.

„Já jsem se prvního jednání na pozvání Martina Kliky účastnila jako host, takže jsem měla možnost přednést naše problémy a věřím, že budou zapracovány do návrhů řešení,“ uvedla starostka Eva Džumanová.

„Vznik speciální pořádkové jednotky v Ústeckém kraji, byť se silnými porodními bolestmi, je dosud jediným hmatatelným naplněním jednoho z mnoha slibů, které minulý rok v září dala česká vláda obyvatelům Šluknovska,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Jak dále doplnila, kraj nevzdá boj o schválení Ústeckého balíčku v poslanecké sněmovně, hledá však i další způsoby, jak řešit situaci vyloučených lokalit nejenom na Šluknovsku.

Vznikla pracovní skupina 
pro sociálně vyloučené lokality
Její vznik odsouhlasil kraj poslední únorový den, v jejím čele stojí krajský radní Martin Klika. Kromě krajských představitelů je v pracovní skupině zastoupena například policie, vládní agentura pro sociální začleňování nebo úřadu práce. Zcela opomenuti pak zůstali ti, jichž se problematika sociálně vyloučených lokalit nejvíce týká, tedy starostové obcí na Šluknovsku. Ti nejsou součástí pracovní skupiny. O její práci se dozvědí zpětně až v polovině dubna. Kraj přesto již v minulosti slíbil, že pracovní skupina bude vycházet ze zkušeností z regionů, tedy i starostů jednotlivých měst a obcí s vyloučenými lokalitami.