Dlouhé roky vlekoucí se spory o vedení dálničního přivaděče v Děčíně by se mohly posunout o krok dál. Město totiž nechá zpracovat studie proveditelnosti pro dvě možné varianty ze tří.

Vyplynulo to z jednání, kterého se zúčastnili zástupci občanských iniciativ, ochránců přírody, krajských i městských úředníků a Ředitelství silnic a dálnic.

„Děčínské fórum se snaží být konstruktivním partnerem k diskuzi a hledá způsob, jak celou situaci odblokovat. Proto vyvolalo více než dvacet schůzek s různými subjekty 
a vyhledalo varianty, které byly v minulosti navrhovány, avšak neprošly procesem posouzení," říká Jan Štefan 
z Děčínského fóra, což je seskupení několika občanských sdružení a zástupců petic.

Návrhu DF na zpracování studií proveditelnosti se nakonec rozhodlo město vyhovět, ale jen u dvou ze tří navrhovaných variant.

„První z navrhovaných možností by vedla po stávající silnici z Děčína do Ústí nad Labem, tedy přetrasování silnice I/13 po realizaci Vilsnické a Kladrubské spojky a probíhající realizace silnice Liberec – Hrádek nad Nisou – SRN," uvedla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

Další možností, na kterou město nechá zpracovat studii, je tak zvaná zelená varianta. Ta zachovává obslužnost Jílového i Děčína a využívá případnou Vilsnickou spojku. Jedná se o obchvatovou variantu, která v podstatě kopíruje variantu údolím Chrochvického  potoka na jižním okraji Děčína. Vedena je však v mnohem větší vzdálenosti od navrhované trasy ŘSD.

Některé varianty počítají 
i s tím, že by část přivaděče vedla v tunelech.

Například tak zvaná zelená varianta by měla mít téměř tříkilometrový tunel. Ten by dopravu svedl pod zem nad Malšovicemi a opět by ji vyvedl na povrch u Horního Jílového.

Stopku dostala třetí varianta. Ta měla vést tunelem skrz Pastýřskou stěnu a následně téměř třicet metrů vysokým mostem nad údolím Jílovského potoka.

„Neumím si představit, že by do centra města na dohled zámku jezdilo denně takové množství aut, z velké části kamionů," uvedl náměstek primátora Pavel Sinko.

Možnost vést přivaděč Pastýřskou stěnou se nelíbí ani zástupcům Děčínského fóra.

„Děčínské fórum je přesvědčeno, že současně navrhované varianty Pastýřská
a Chrochvická 2012 jsou průtahem Děčína, které přivedou tranzitní dopravu přímo do nových čtvrtí města. V souhrnu občanům neulevují. Zplodinami a hlukem budou obtěžovat stejný počet obyvatel, jaký je obtěžuje při současném stavu," uvedl Štefan.

Podle jeho výpočtů by se ulevilo stovkám, nanejvýš necelé tisícovce lidí, v případě varianty vedení přivaděče Pastýřskou stěnou.

Cena nového přivaděče byla vyčíslena u dvou variant ze tří, vždy se jedná o miliardové částky.

Nejdražší by byla tak zvaná zelená varianta. Ta by i kvůli dlouhému tunelu měla vyjít 
na necelých šest miliard, přivaděč údolím Chrochvického potoka by měl stát více než čtyři miliardy. Nejlevněji by měla vyjít podle výpočtů odmítaná varianta Pastýřskou stěnou. U té by měly náklady přesáhnout tři miliardy.

Dálniční přivaděč by měl ulevit především lidem v Děčíně a v Jílovém, kteří žijí podél silnice I/13.
Ta v současné době slouží jako přivaděč k D8, prochází ale hustě zastavěnou oblastí 
a má tak dopad na mnoho tisíc obyvatel. Jeho stavbu blokují nejen námitky ochránců přírody, ale i lidí, kterých by se stavba mohla dotknout.

„Není jednoduché najít společnou řeč se všemi zúčastněnými stranami. Každé řešení se bohužel dotkne někoho 
z nás, nicméně pro rozvoj města je dopravní napojení na D8 nezbytné," řekl po jednání děčínský primátor František Pelant.

Vhodnou trasu pro stavbu dálničního přivaděče hledají odborníci už od sedmdesátých let minulého století. V Děčíně se kumuluje několik problémů najednou. Leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti a ke stavbě je třeba souhlas ochranářů.

Členitý terén vyžaduje náročnější a tím i dražší stavbu. Navíc rozložení města nenabízí žádnou variantu, která by se vyhnula všem obydleným částem.

„Každá z variant tak byla spjata i s peticemi a aktivitami různých občanských sdružení. Případnou výstavbu dálničního přivaděče bude plně hradit a řešit stát," dodává mluvčí magistrátu Lakomá.

Lidé žijící podél současného přivaděče by si mohli oddechnout alespoň na několik měsíců již letos. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje kompletní opravu mostku přes Jílovský potok v Děčíně, po kterém projíždějí tisíce aut směřující od dálnice do vnitrozemí.