V Děčíně najet na Vilsnickou spojku, okolo bývalé Diany na výpadovku na Ústí a dál pokračovat hlubokým údolím. Již dnes řada řidičů volí tuto cestu jako přístup k dálnici. Pro šoféry těžce naložených kamionů je to dokonce jediná možná cesta k dálnici, protože v Jílovém je kvůli špatnému technickému stavu omezena nosnost mostků. Nově ŘSD silnici podél Labe zařadilo do dokumentace pro posuzování vlivu na životní prostředí. „Aktuálně se prověřují pouze možné úpravy v samotném městě Ústí nad Labem z popudu připravovaného záměru VRT a jeho terminálu, nikoli jako varianty přivaděče silnice I/13 k dálnici D8,“ uvedla Dana Zikešová z ŘSD. 

O zařazení do projednávání vlivu na životní prostředí ale ŘSD předem neinformovalo ani kraj, v jehož gesci jsou zásady územního rozvoje kraje, ani děčínskou radnici. „Pro mne je to novinka, nikdo s námi nic neprojednával. Je to jen převedení zátěže z jedné silnice na druhou. O takové variantě se nikdy neuvažovalo, nikdy nebyla součástí EIA,“ řekl Deníku náměstek děčínského primátora pro dopravu Jiří Aster. 

Podle Dany Zikešové se o plnohodnotnou variantu přivaděče nejedná. Ty jsou podle ŘSD nadále tři, tedy Malšovická, Chrochvická a Pastýřská.  

Část Kozí dráhy je opravená.
Vlaky se po dlouhé pauze vrací na Kozí dráhu. Víme, kdy vyjede první

Posledně jmenovanou variantu přitom Děčín opakovaně odmítl, protože by podle názoru místních politiků přivedla dopravu přímo do centra města. Vyřadit ji z posuzování dokumentace, kterou kraj již dvakrát vrátil k přepracování, ale podle ŘSD možné není. „ŘSD musí postupovat a postupuje v souladu s pokyny k vrácené dokumentaci a nemůže jen tak nějaké varianty vyřazovat z posuzování. Celý proces EIA by byl netransparentní a zcela určitě by tento krok vyvolal námitky ze strany dotčené veřejnosti,“ vysvětlila Zikešová. 

Všechny tři posuzované trasy spojuje místo, kterým by měly procházet. „Jedná se o geologicky nejnáročnější oblast u nás, která je v pátém, tedy nejvyšším stupni. Na některých místech se svah pohybuje až v jedenáctimetrové hloubce, piloty by tak musely jít do nějakých dvaceti metrů,“ přiblížil komplikovanost stavby dálničního přivaděče Jan Štefan z Děčínského fóra, které se této problematice dlouhodobě věnuje. 

Právě Děčínské fórum bylo před lety u vzniku studie, která řešila nejvýhodnější variantu. Tehdy k překvapení mnohých vyšlo nejlépe právě vedení přivaděče podél Labe s tím, že je stejně realizovatelná jako Malšovická varianta. Právě tu preferuje sám Jan Štefan. „I když je možné, že dojdeme k tomu, že je neúměrně drahá. Pak se jako druhá možnost nabízí zmiňovaná cesta údolím Labe,“ dodal Štefan.