V pondělí začne stavba posledního úseku dálnice D8 přes České středohoří. Zbývajících 12,7 kilometru by mělo být hotových na přelomu let 2014 a 2015. Po dokončení bude autostráda vedoucí z Německa do Prahy kompletní.

Řidiče z Děčínska ale čeká k dálnici složitá cesta. Stále totiž chybí tolik potřebný dálniční přivaděč. A jeho stavba je v nedohlednu.

Tisíce aut směřujících na dálnici tak budou i nadále projíždět přes obydlené oblasti nejen Děčína, ale také Jílového. ŘSD sice chce ještě v letošním roce zahájit posuzování vlivu stavby na životní prostředí, ale o konkrétním termínu výstavby hovořit nechce.

„Rozhodně jsem pro přivaděč. Děčín je důležitou součástí dopravní infrastruktury a jako řidička jsem jednoznačně pro. Vždyť jsme tu jako sto let za opicemi," rozčiluje se na Facebooku Děčínského deníku Alena Machy Slončiková. Není sama, přivaděč chtějí kvůli vyšší bezpečnosti i další řidiči.

A statistika jim dává zapravdu. Mezi Děčínem a dálnicí D8 projede podle sčítání ŘSD až 10 tisíc aut denně, z toho 1 500 těžkých kamionů. Navíc se tu stává spousta dopravních nehod; jedna z nich naposledy o víkendu, kdy osobní auto spadlo do Jílovského potoka.

I proto vzniklo v posledních letech několik variant, kudy by mohl přivaděč vést.

Většinou ale snahy o vybudování nové silnice ztroskotaly na protestech ekologů nebo nedostatku peněz.

„Informace o zahájení procesu EIA pro přeložku silnice I/13 v úseku Děčín – D8 v letošním roce je pravdivá. V současné době je zahájeno poptávkové řízení na zhotovitele oznámení záměru," říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Po mnoha variantách vedoucích například údolím Chrochvického potoka nebo po Kozí dráze nyní zvažuje ŘSD možnost vybudovat přivaděč pod Pastýřskou stěnou. „V nově navrženém koridoru, který se vyhýbá zástavbě městské části Podmokly, kříží přivaděč Teplickou ulici, Jílovský potok a železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchova a dále je veden až do Libouchce v souběhu s železnicí a Jílovským potokem s výjimkou Horního Oldřichova, jehož zástavbu obchází obchvatem," vysvětluje Ledvinová.

Kvůli stavbě přivaděče interpeloval ministra dopravy Pavla Dobeše také poslanec Jaroslav Foldyna.

„Příliš jsem se v odpovědi pana ministra nedozvěděl. Vlastně jen historii našich snah o přivaděč a to, že zahájí EIA. To, že Děčín ještě nemá přivaděč, má tragický důsledek: patnáctiprocentní nezaměstnanost, nízké mzdy, sociální napětí. Je s podivem, že to vládu nezajímá. Musíme udělat i nemožné, aby se tento přístup změnil," je přesvědčen Foldyna.

Vybraná data stavby D8
Duben 1984 – Na Ústecku byla zahájena výstavba dálnice D8.
6. listopadu 1990 – Otevřen první úsek – 4,2 km mezi Řehlovicemi a Trmicemi na Ústecku.
26. října 1998 – Otevřen 13,5 kilometru dlouhý úsek mezi obcí Doksany a Lovosicemi
14. července 2000 – MŽP vydalo výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro průchod dálnice D8 v šestnáctikilometrovém úseku přes České středohoří.
12. září 2000 – Ministři dopravy ČR a Německa podepsali v Berlíně mezistátní dohodu o propojení dálnic D8 a A17.
18. června 2001 – Do provozu uveden úsek v délce 16,3 kilometru mezi Novou Vsí na Mělnicku a obcí Doksany na Litoměřicku.
2. listopadu 2004 – Začala výstavba 23 kilometrů z Trmic k hranici.
21. prosince 2006 – Úsek, obsahující dva tunely a dva mosty, byl otevřen. Zároveň byl uveden do provozu úsek německé dálnice A17 od hranic do Drážďan a hraniční přechod Krásný Les – Breitenau.
6. listopadu 2007 – ŘSD zahájilo výstavbu posledního úseku mezi Lovosicemi a Řehlovicemi v délce 16,4 kilometru.
23. prosince 2011 – Stavební úřad vydal povolení pro stavbu zbytku D8 přes České středohoří. Ekologové se odvolali.
20. dubna 2012 – Krajský úřad Ústeckého kraje oznámil, že zamítl odvolání ekologů proti stavebnímu a územnímu povolení pro poslední úsek D8.