Kamenická Nová Víska.Zdroj: ÚZSVMPrvní dva pozemky leží v katastrálním území Kamenická Nová Víska a jejich rozloha je 2 419 m². Původně patřily nyní již zrušenému podniku Tiba Dvůr Králové nad Labem. Pozemky jsou v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, jsou svažité, a nacházejí se na nich trvalé porosty jako borovice, smrk, bříza a osika. Prodány byly ve třetím kole výběrového řízení s aukcí. Minimální kupní cena byla stanovena na 29 900 korun. Do výběrového řízení byly doručeny dvě nabídky. Nejvyšší doručená nabídka činila 37 115 korun.

Další pozemek, který se podařilo prodat, je v katastrálním území Dolní Falknov a byl původně v katastru nemovitostí zapsán na státní Energoprojekt Praha. Jeho výměra je 4 785 m². Při lustraci nabývacích titulů ÚZSVM zjistil, že stát je vlastníkem na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945. Pozemek se nachází v nezastavěné části obce Kytlice, je svažitý a neoplocený a dá se využít k hospodářským účelům. Současně leží v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

Pozemek se podařilo prodat ve třetím kole výběrového řízení s aukcí. Pro toto kolo byla minimální kupní cena stanovena ve výši 57 000 korun. Nový majitel pozemku zaplatil 68 500 korun.

Poslední prodaný pozemek s výměrou 917 m² leží v katastrálním území Markvartice u Děčína a byl evidovaný na neznámého vlastníka. ÚZSVM se podařilo zjistit, že vznikl z původní pozemkové parcely, která byla součástí přídělu. V roce 1960 se ho pak vlastníci nemovitosti vzdali ve prospěch Československého státu.

Vzhledem k tomu, že část pozemku byla také zastavěna silnicí, byla na základě geometrického plánu příslušná část oddělena a převedena do vlastnictví Ústeckého kraje. Zbylá část o rozloze 769 m², která se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, pak byla předmětem výběrového řízení s aukcí.

Pozemek se podařilo prodat ve třetím kole, pro které byla minimální kupní cena stanovena na 39 900 korun. Do výběrového řízení doručil svoji nabídku jediný zájemce, který se s nabízenou kupní cenou ve výši 40 404 korun stal novým vlastníkem tohoto pozemku.