Tedy, přesněji řečeno, jak nedostatečně jsme chráněni proti nenadálým příhodám. A jak záleží na maličkostech o velikosti bakterie, například. Ukázalo se to před pár dny, a to na příkladu znečištěné vody v části městské části Dejvice v hlavním městě Praze. Jak mezitím dobře známo, došlo tam ze zatím neznámých důvodů k znečištění pitné vody tzv. koliformními bakteriemi. Několika stovkám lidí bylo zle, až běda.Fuj.Desetitisíce občanů se ocitly bez vody. Otázka pro jednadvacáté století zní: Jak je to možné? Kde jsou hranice naší bezpečnosti, respektive zranitelnosti. Jak dlouho to trvá, než se přijde na to, že potrubím proudí voda 
s breberkami? A co kdyby tam proudilo něco horšího? Přinejmenším selhal systém informování obyvatel, to mi nevymluví nikdo. Mám v Dejvicích zvědy. Špinavá voda je jedna věc, ale, a to je další otázka pro 21. století: "Co když vypadne – na pár dní – elektřina?" Hrozná představa!