Proto si dovolím připomenout místní (ale nejenom místní) bolest: Před zhruba dvěma týdny došla zastupitelům města Krásná Lípa trpělivost a rozhodli se podat žalobu na stát kvůli problematice nákladů na opatrovnictví. Osob, o které je nutné se starat, je víc, než by si lidé mohli myslet. Jde o osoby s omezením způsobilosti pro právní úkony (jde například o jednání s úřady, u soudu, operace v nemocnici ap.), o něž se mají postarat nejprve osoby blízké. To se často neděje, a tak je dalším povinným opatrovníkem obec, ve které takový člověk žije. Obec platí, ale tzv. „stát", který přiděluje prostředky na činnost samospráv, zatím náklady na toto opatrovnictví osob, která zpravidla ani nemají trvalé bydliště v obci, pouze jsou formálně hlášeny na místním úřadě, nepomáhá uhradit. Jde o miliony korun a Krásná Lípa v tom není sama. Podobný (spíše větší) problém s tím mají i Staré Křečany a obecně všechny obce či města, která mají na svém území ústavy sociální péče… Jak asi soud rozhodne?