Popořádku – tento týden je na řadě "1. máj". Ano, neslavíme "lásky čas", potažmo Karla Hynka Máchu, jak by si mnozí mladší mohli myslet. Neslavíme ani bolševiky tak protěžovaný "Svátek práce", který vydávali za jejich vynález – jak by si mohli myslet mnozí starší pamětníci. Neboť: tzv. "Svátek práce" byl vyhlášen na památku zesnulých amerických (!) dělníků, kteří 1. května 1886 (!!!) začali na výzvu anarchistických novin "The Alarm" (Poplach) stávkovat za (tehdy neslýchanou) osmihodinovou pracovní dobu. Stávky se protáhly a 3. května 1886 došlo i na střelbu do stávkujících. Zbytek je historie: na památku těchto krvavých protestů se v roce 1888 poprvé konaly stávky a protestní akce po celých Spojených státech (!!!). O rok později, na návrh francouzských socialistů, vyhlásila tehdejší tzv. "II. internacionála" 1. květen za oficiální "Svátek práce". Tož tak. Ne vše má kořeny v Sovětském svazu… Přeji hezký a hezky dlouhý víkend.