Během krátké doby okupaci převzala "jen" sovětská Rudá armáda a zůstala tu "více než 20 let". Najdou se současníci, kteří považují dobu této okupace a její domácí důsledek, tzv. "normalizaci", za nejlepší léta dějin. Nepatřím mezi ně a jsem přesvědčen, že od Unora 1948, přes srpen 1968 až po následující roky již zmíněné "normalizace" došlo k hrubému a těžko napravitelnému zakrnění této země. Díky politice KSČ odešly v průběhu těch zhruba 40 let odsud statisíce vysoce talentovaných a kvalifikovaných spoluobčanů. Náhrada za ně? Nebyla. Došlo k rozrušení struktur národa, došlo k znehodnocení nedlouhých, ale přece demokratických tradic První ("masarykovské") republiky. Někdejší spoluobčané se rozdělili na "partajníky", na komunistické "přisluhovače" a na zbytek, jakýsi těžko definovatelný "lid". A důsledek? Ještě 27 let po ukončení této monovlády se naše společnost neumí "najít" ve společenství jiných vyspělých demokratických zemí… To je - podle mého - hlavní odkaz 21. srpna roku 1968.